prejsť do hlavného obsahu

Vitajte

Ľudia v spojení s modernými technickými a technologickými vymoženosťami totiž musia dosiahnuť iba jedno:

aby knižnice a internet existovali v symbióze a navzájom sa dopĺňali. Štátna vedecká knižnica v Prešove má rovnaký záujem.

Spoznajte našu knižnicu

Novinky - Oznamy

Archív

Kalendár podujatí

  • 01. 10. 2022Pozývame Vás na výstavu fotografií Jána Štovku Faces of war - tváre vojny. Môžete si ju pozrieť od 1. do 31. 10. 2022 v čase od 17.00 hod. do 23.00 hod. na Hlavnej 99 vo Window gallery.... viac o podujatí

  • 30. 09. 2021Via trita est tutisima (vychodená cesta je najbezpečnejšia) - online výstava... viac o podujatí

  • 30. 06. 202217. storočie: knižná kultúra Európy v Prešove - prezentácia kultúrneho dedičstva našich predkov zachovaná v knižnej podobe v historickom fonde knižnice ... viac o podujatí

Kniha týždňa

V tomto týždni sme do nášho knižničného fondu zaradili aj tento zaujímavý titul:

Novinky z www.portalsvk.sk

Alexander Mušinka – Projekt Svinia 2. Podpora vzdelávania a zamestnanosti

Alexander Mušinka – Projekt Svinia 2. Podpora vzdelávania a zamestnanosti

Alexander Mušinka je kultúrny antropológ a odborník na rusínsko-ukrajinskú, ale aj rómsku problematiku. Študoval etnológiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Od roku 1997 pôsobí ako vedecký pracovník Prešovskej univerzity v Prešove, aktuálne v Ústave rómskych štúdií a je aktívny v mimovládnom sektore. Participoval na mnohých výskumných, mimovládnych a rozvojových projektoch týkajúcich sa rómskych komunít najmä na východnom Slovensku. Pôsobí ako predseda Spoločnosti pre výskum a rozvoj minoritných skupín SR – MINORITAS, predseda Krajského centra pre rómske otázky v Prešove a podpredseda Centra antropologických výskumov v Prešove. Bohatá je i jeho publikačná činnosť, či už autorská alebo spoluatorská, výsledkom ktorej sú desiatky knižných titulov, zborníkov a vedeckých prác. Projekt Svinia bol rozvojovým projektom, ktorý sa začal realizovať v rómskej osade Svinia v roku 1998 a Alexander Mušinka bol jeho koordinátorom. V druhej časti rozhovoru hovorí detailnejšie o konkrétnych aktivitách v osade, o občianskej participácii miestnych Rómov, o podpore vzdelávania a zamestnanosti. Prečo bolo potrebné vybudovať materskú školu pre miestne deti, ako podporovali stravovanie detí v škole až po mimoškolské aktivity a vytvorenie rôznych pracovných dielní pre dospelých Rómov v osade. …čítať ďalej

Anketa

Už niekoľko rokov organizujeme tzv. „živé knihy“, rozprávanie rôznych rómskych osobností o ich živote a práci. Sú pre Vás tieto podujatia zaujímavé?Náš tip z eshopu

19. storočie v zrkadle písomných prameňov: z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska

Autor/editor: Marcela Domenová Prešov: ŠVK v Prešove, 2016. 276 s. ISBN 978-80-89614-30-1.

kúpiť