Spýtajte sa knižnice

 

Na tomto mieste Vám sprístupňujeme službu Spýtajte sa knižnice. Svoje otázky môžete položiť prostredníctvom nasledovného formulára a odpovede Vám budú doručené do 2 pracovných dní. Nevylučujeme však aj skorší termín zaslania odpovede. Pred položením svojej otázky si pozorne prečítajte pravidlá formulácie otázok.

Pravidlá pri formulácii otázok

 1. Presná formulácia otázky
  Žiadame Vás o presnú formuláciu otázky a uvedenie údajov, ktoré už poznáte. Poznanie súvislostí nám značne uľahčí hľadanie odpovede a ušetrí zbytočnú prácu.
 2. Otázky z najrôznejších oblastí a odborov
  Našou snahou je odpovedať na Vaše otázky zo všetkých odborov a oblastí. Keďže možnosti knižnice a knihovníkov sú obmedzené, v niektorých prípadoch možno bude pre Vás lepšie adresovať otázku inštitúcii špecializovanej na danú oblasť či odbor.
 3. Otázky týkajúce sa počítačov
  Pri problémoch s počítačom Vám odporúčame vyhľadať počítačového odborníka.
 4. Právne otázky
  Pri otázkach z oblasti práva vyhľadajte právnu pomoc. Knižnica Vám môže poskytnúť informáciu o existencii určitého právneho predpisu, ale jeho výklad a aplikácia na Váš problém je vždy záležitosťou právnika.
 5. Otázky o knižnici
 6. Pri otázkach ohľadne otváracích hodín, prevádzke knižnice, registrácie, používateľského konta, zabudnutého hesla a podobne kontaktujte mailom alebo telefonicky oddelenie knižnično-informačných služieb, prípadne využite tento kontaktný formulár.
 7. Referáty, školské úlohy
  Nebudeme akceptovať Vaše požiadavky na vypracovanie referátov a iných školských úloh. Sme ochotní Vás navigovať pri vyhľadávaní literatúry k danej téme.
 8. Nejasné otázky, nepresné formulácie
  Na nedostatočne konkrétne a nejasne položené otázky nebudeme reagovať.
 9. Vyhľadávanie literatúry, vypracovanie rešerše
  Vyhľadávanie literatúry na základe Vašej požiadavky (zoznam literatúry) nie je predmetom tejto služby, na to slúži online katalóg. Ak potrebujete vypracovať na istú tému rešerš, napr. k seminárnej či inej stredoškolskej či vysokoškolskej práci, môžete využiť online formulár objednávka rešerše. Upozorňujeme Vás však, že ide o platenú službu v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb ŠVK, ktorý je prílohou knižničného poriadku.

Pred odoslaním otázky skontrolujte Vaše údaje, najmä e-mailovú adresu, aby mohla byť odpoveď doručená.

Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

vyplňte vaše krstné meno
vyplňte vaše priezvisko
e-mail uvádzajte v tvare meno@domena napr.: pista.hufnagel@mojmejl.sk
vyberte kategóriu, ktorej sa týka vaša otázka
uveďte prosím presnú formuláciu vašej otázky