Spýtajte sa knižnice

Spýtajte sa knižnice je služba pre Vás. Vy sa pýtate a my odpovedáme. Prečítajte si pravidlá a položte svoju otázku. Odpoveď Vám odošleme najneskôr do 2 pracovných dní.

Pravidlá

 1. Presná formulácia otázky
  Snažte sa o čo najpresnejšiu formuláciu otázky. Poznanie súvislostí nám výrazne uľahčí hľadanie odpovede a ušetrí čas.
 1. Počítače a informačné technológie
  Ak máte problém s počítačom, notebookom, tlačiarňou alebo iným podobným zariadením, obráťte sa odborníka zo sféry informačných a komunikačných technológií.
 1. Právne predpisy
  Nie sme právna kancelária, nedokážeme poskytnúť právnu pomoc. Vieme Vám podať informáciu o existencii určitého právneho predpisu, ale nie jeho výklad, ani ho aplikovať na Váš problém.
 1. Vyhľadávanie zdrojov, vypracovanie rešerše
  Táto služba neslúži na vyhľadávanie zdrojov, ani na spracovanie rešerše. Na vyhľadávanie využite OPAC, na spracovanie rešerše využite formulár objednávka rešerše.
 1. Referáty, školské úlohy
  Nesuplujeme Vaše povinnosti pri plnení akýchkoľvek školských úloh, ale sme ochotní Vás navigovať pri vyhľadávaní zdrojov ku konkrétnej téme.

Pred odoslaním otázky skontrolujte najmä e-mailovú adresu. Ak nebude správna, odpoveď Vám nedoručíme. V takom prípade sa pozrite do Nedoručiteľných odpovedí.