Kontakty

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Hlavná  99
081 89  Prešov

IČO: 00164682
DIČ: 2021240595

web stránka: www.svkpo.sk
portál digitálnych objektov: www.portalsvk.sk

e-mailový kontakt: kniznica@svkpo.gov.sk

tel.: +421 51 2451 101

kontakt pre médiá: PhDr. Renáta Šmidová
tel.: +421 917 996 974
e-mail: projekt@svkpo.gov.sk

sťažnosti: staznosti@svkpo.gov.sk

Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Napíšte nám