Fotogaléria

Priestory pre verejnosť

Štátna vedecká knižnica v Prešove je univerzálna vedecká knižnica s viac ako 600 000 dokumentmi v knižničnom fonde. Sídlo má v centre mesta, ďalšia administratívna budova, v ktorej od roku 1996 sídli oddelenie knižnično-informačných služieb je na Námestí mládeže. Tu knižnica poskytuje absenčné výpožičné služby ako aj väčšinu prezenčných služieb. Hlavnou študovňou knižnice je všeobecná študovňa, ďalej sa tu nachádza študovňa viazaných periodík a čitáreň, ako aj najmladšia zo študovní v prevádzke knižnice - študovňa romistiky, ktorá je súčasťou Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.

Komentovanú prechádzku našimi priestormi môžete zažiť aj v našej virtuálnej prehliadke knižnice.