Zamestnanci

 

Menný telefónny zoznam

Meno Útvar Tel číslo +421 @svkpo.gov.sk
BRUGEROVÁ Karin, Bc. OOF 51 2451 301 oof
CINA Tomáš OIT 51 2454 410 technik
ČABALOVÁ Eva, Ing. OASF 51 2451 104, 915 947 724 oasf
ČENTÉŠOVÁ, Mariana, Mgr., PhD. OHKF 51 2451 116 ohkf4
ČONKA Roman, Mgr. DICRK 51 2454 403, 908 983 459 dicrk3
DOMENOVÁ Marcela, doc., Mgr., PhD. OHKF

51 2451 118, 917 442 760

ohkf
FERKOVÁ Valéria, PhDr. OKIS 51 2454 212, 918 760 591 okis
FRIŠNIČOVÁ Mária, Mgr. OASF 51 2451 119 ukru_bgo
GÁBOROVÁ KROKOVÁ Jana, Mgr. DICRK 51 2454 402, 908 779 324 dicrk2
GÁLLOVÁ Alena OKIS 51 2451 213 pozicovna
GODLOVÁ Erika DICRK 51 2454 400 dicrk
HAJNÍKOVÁ Anna, Ing. OEP 51 2451 109, 915 924 187 oep
HALIENOVÁ Mária, Mgr. OIT 51 2451 105, 918 939 165 oit
HORNÍKOVÁ Elena, Mgr.      
IMRICHOVÁ Natália, Mgr. OKIS 51 2454 214 resers
KAZIMÍROVÁ HADZIMOVÁ Sára, Mgr., MBA OIT 51 2454 412 mkm
KOVÁŘ Zdeněk, Bc. DICRK 51 2454 444 dicrk4
KUNDRAČÍKOVÁ Katarína, PhDr. OKIS 51 2454 214 studovna
NĚMCOVÁ Lucia, Mgr., PhD. OHKF 51 2451 117 ohkf1
NOVOTNÝ Peter OOF 51 2451 300 skladnici
OĽŠAVSKÁ Gabriela, Mgr. OHKF 51 2451 117 ohkf2
ONDRIOVÁ Janka OEP 51 2451 101 kniznica
ONDRIOVÁ Mária, Mgr., PhD. OHKF 51 2451 116 ohkf3
PAĽA František OKIS 51 2454 216 konzultant
PAĽUCHOVÁ Zuzana, Mgr. DICRK 51 2454 402 dicrk1
PARIMUCHOVÁ Jana OASF 51 2451 107 citaren
PAŠMÍKOVÁ Zuzana, PaedDr.      
PETROVÁ Dominika, Bc. OASF 51 2451 106 fondy
PRUDIČOVÁ Zuzana, Mgr.      
RAKOŠ Daniel OOF 51 2451 300 skladnici
RIŇAKOVÁ REPKOVÁ Radka, Mgr. OIT 51 2454 410 digitalizacia
SLOBODA Vojtech, Ing. OIT 51 2454 411 kameraman2
ŠIMKOVÁ Monika, Mgr. OASF 51 2451 108 serialy
ŠMIDOVÁ Renáta, PhDr. ÚR 51 2451 127, 917 996 974 projekt
TABÁK Daniel OOF 51 2451 300 skladnici
TÝLEŠOVÁ Lucia, Ing. OASF 51 2451 103 vecne
VAŠKOVÁ Jana, Mgr. OASF 51 2451 106 katalogizacia
VEĽASOVÁ Júlia OKIS 51 2454 213 pozicovna
VELEBÍR Jozef OOF 51 2451 300 skladnici
VELEBÍROVÁ Jana OEP 51 2451 124, 908 293 692 pam
VITALIŠOVÁ Jana OOF 51 2451 125 knihar
ZÁVADSKÁ Valéria, Mgr. ÚR 51 2451 102, 905 562 651 riaditelka
ZBORANOVÁ Anna, Mgr. OKIS 51 2454 211 mvs

Vysvetlivky:

DICRK - dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
OASF - oddelenie akvizície a spracovania fondov
OEP - oddelenie ekonomiky a prevádzky
OHKF - oddelenie historických knižničných fondov
OIT - oddelenie informačných technológií
OKIS - oddelenie knižnično-informačných služieb
OOF - oddelenie ochrany fondov
ÚR - útvar riaditeľa