Zamestnanci

 

Menný telefónny zoznam

Meno Útvar Tel číslo +421 @svkpo.gov.sk
BORY František, PhDr. OKIS 51 2454 211  mvs
BRUGEROVÁ Karin, Bc. OOF 51 2451 301  revizia
CINA Tomáš OIT 51 2454 410 technik
ČABALOVÁ Eva, Ing. OASF 51 2451 106  kat2
ČONKA Roman, Mgr. DICRK 51 2454 403, 908 983 459  dicrk3
DOMENOVÁ Marcela, Mgr., PhD. OHKF 51 2451 118, 917 442 760 ohkf
DUŠÁK Marek OOF 51 2451 300  skladnici
FERKOVÁ Valéria, PhDr. OKIS 51 2454 212, 918 760 591  okis
FRIŠNIČOVÁ Mária, Mgr. OASF 51 2451 119 ukru_bgo
GÁBOROVÁ KROKOVÁ Jana, Mgr. DICRK 51 2454 402, 908 779 324  dicrk2
GÁLLOVÁ Alena OKIS 51 2451 213  pozicovna
GODLOVÁ Erika DICRK 51 2454 400 dicrk
HAJNÍKOVÁ Anna, Ing. OEP 51 2451 109, 915 924 187  oep
HALIENOVÁ Mária, Mgr. OIT 51 2451 105, 918 939 165  oit
HORNÍKOVÁ Elena, Mgr.      
HRABOVECKÁ Gabriela OASF 51 2451 106  kat3
IMRICHOVÁ Natália, Mgr. OKIS 51 2454 213 pozicovna
KAČMÁR Šimon, Mgr. OHKF 51 2451 116  ohkf3
KOVÁŘ Zdeněk, Bc. DICRK 51 2454 444  dicrk4
KOŽÁROVÁ Emília OOF 51 2451 125  
KUNDRAČÍKOVÁ Katarína, PhDr. OKIS 51 2454 214 studovna
MRAVEC Marcel OIT 51 2454 412  kameraman1
NĚMCOVÁ Lucia, Mgr., PhD. OHKF 51 2451 117  ohkf1
NOVOTNÝ Peter OOF 51 2451 300  skladnici
OBŠASNÍKOVÁ Daniela, Mgr. DICRK 51 2454 402  dicrk1
OĽŠAVSKÁ Gabriela, Mgr. OHKF 51 2451 117  ohkf2
ONDRIOVÁ Janka OEP 51 2451 101  kniznica
PAĽA František OKIS 51 2454 217  konzultant
PAĽUCHOVÁ Zuzana, Mgr.      
PARIMUCHOVÁ Jana OASF 51 2451 107  citaren
PAŠMÍKOVÁ Zuzana, PaedDr. OASF 51 2451 104, 915 947 724  oasf
PETROVÁ Dominika, Bc.      
PRUDIČOVÁ Zuzana, Mgr. OIT 51 2454 412 mkm
RAKOŠ Daniel OOF 51 2451 300  skladnici
RIŇAKOVÁ Radka, Mgr. OIT 51 2454 410  digitalizacia
SLOBODA Vojtech, Ing. OIT 51 2454 411  kameraman2
STAJANČOVÁ Mária OASF 51 2451 106  fondy
ŠIMKOVÁ Monika, Mgr. OASF 51 2451 108  serialy
ŠMIDOVÁ Renáta, PhDr. ÚR 51 2451 127  projekt
TABÁK Daniel OOF 51 2451 300  skladnici
TÝLEŠOVÁ Lucia, Ing. OASF 51 2451 103  vecne
VAŠKOVÁ Františka OEP 51 2451 124  uctovnik
VAŠKOVÁ Jana, Mgr.      
VEĽASOVÁ Júlia OKIS 51 2454 213 pozicovna
VELEBÍR Jozef OOF 51 2451 300  skladnici
VELEBÍROVÁ Jana OEP 51 2451 124, 908 293 692  pam
VITALIŠOVÁ Jana OOF 51 2451 125 oof
ZÁVADSKÁ Valéria, Mgr. ÚR 51 2451 102, 905 562 651 riaditelka

Vysvetlivky:

DICRK - dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
OASF - oddelenie akvizície a spracovania fondov
OEP - oddelenie ekonomiky a prevádzky
OHKF - oddelenie historických knižničných fondov
OIT - oddelenie informačných technológií
OKIS - oddelenie knižnično-informačných služieb
OOF - oddelenie ochrany fondov
ÚR - útvar riaditeľa