Kontrakty

 

Kontrakt sa uzatvára v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 8.12.2002 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (zriaďovateľ) a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove (knižnica ako podriadená organizácia) ako interný plánovací a organizačný dokument na sprehľadnenie vzťahov medzi zriaďovateľom a knižnicou v oblasti realizácie činností a ich financovania.

Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou knižnice na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničnej činnosti. Jeho vyhodnotenie sa realizuje prostredníctvom výročnej správy o činnosti knižnice a verejným odpočtom.

 • KONTRAKT NA ROK 2020
  uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry SR a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove
  dodatok č. 1

 • KONTRAKT NA ROK 2019
  uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry SR a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove

 • KONTRAKT NA ROK 2018
  uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry SR a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove

 • KONTRAKT NA ROK 2017
  uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry SR a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove

 • KONTRAKTY NA ROK 2016
  uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

 • KONTRAKTY NA ROK 2015
  uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

 • KONTRAKTY NA ROK 2014
  uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

 • KONTRAKTY NA ROK 2013
  uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

 • KONTRAKTY NA ROK 2012
  uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR
  dodatok č. 1
  dodatok č. 2

 • KONTRAKTY NA ROK 2011 
  uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR