FAQ

Registrácia na webovú stránku

Registráciou do knižnice sa stávate členom knižnice a používateľom knižnično-informačných služieb na jeden rok. Registráciou na webovú stránku získavate navyše prístup k niektorým online službám, ktoré môžete využiť z domu, práce, školy.

Nie, na registráciu na webové konto je potrebné číslo knižničného pasu. Touto registráciou získate služby navyše.

Pravdepodobne ste zadali nesprávne prihlasovacie údaje. Ak ste zabudli svoje heslo, požiadajte systém o vygenerovanie nového hesla, ktoré Vám bude zaslané na zadanú emailovú adresu.

Nie, nákup v eshope nie je podmienený registráciou do knižnice. Nakupovať je možné aj jednorazovo, ale je potrebné zadať požadované údaje k fakturácii a dodaniu tovaru.

Registrácia do knižnice

 

Občiansky preukaz a 6 € (poplatok 4 € na knižničný pas, poplatok 2 € na ročné členské). Ak ste vlastníkom ISIC alebo ITIC karty, potrebujete občiansky preukaz, ISIC/ITIC kartu a 2 €. Pri osobnej návšteve na Námestí mládeže 1 vyplníte a podpíšte prihlášku. Na mieste Vás odfotíme a na počkanie vystavíme preukaz do knižnice – knižničný pas.

Registrácia do knižnice je možná len osobne na oddelení služieb na Námestí mládeže 1, kde Vás na počkanie zaregistrujeme a vystavíme Vám knižničný pas. Registrácia je možná aj v prevádzke na Hlavnej ul. 99, ale knižničný pas Vám bude vystavený až pri osobnej návšteve oddelenia služieb na Námestí mládeže 1.

V tejto prevádzke nemáme zariadenia potrebné na vystavenie knižničného pasu. Zaregistrujeme Vás po vyplnení a podpísaní prihlášky a zaplatení poplatku, aby ste si mohli objednať dokumenty z online katalógu. Keď si pôjdete vyzdvihnúť dokumenty do požičovne, vystavíme Vám knižničný pas.

 

Pri strate alebo odcudzení knižničného pasu ste povinný zablokovať svoje používateľské konto alebo to nahlásiť knižnici. Postupujte v zmysle Knižničného poriadku ŠVK.

Na obnovenie, resp. predĺženie (prolongáciu) členstva sa musíte dostaviť osobne do knižnice na oddelenie knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1 (požičovňa) alebo na Hlavnú ul. 99 (čitáreň a informačno-vedecké centrum), kde Vám po zaplatení ročného poplatku 2 € zrealizujú tento úkon na počkanie. Je potrebné mať so sebou knižničný pas a identifikačný doklad (občiansky preukaz alebo pas).

Online katalóg

Dôkladne skontrolujte svoje prihlasovacie údaje. Ak sa ani napriek tomu nemôžete prihlásiť, je možné, že je chyba na serveri. Pozrite si oznamy na stránke ŠVK alebo na FB stránke ŠVK, či nie je výpadok systému z dôvodu poruchy alebo údržby. Ak ani toto nie je problém, kontaktujte konzultanta na oddelení služieb telefonicky alebo e-mailom.

Prefix knižnice 273C a za ním bez medzery číslo vášho knižničného pasu, nachádzajúce sa pod čiarovým kódom, alebo číslo ISIC karty. Napríklad: 273C0000000001

Ak ste zabudli svoje heslo, požiadajte systém o vygenerovanie nového hesla.

Prihláste sa na svoje používateľské konto na stránke www.svkpo.sk. Prostredníctvom jednoduchého alebo rozšíreného vyhľadávacieho poľa nájdete požadovaný titul, ktorý si objednáte klikom na odkaz ŽIADANKA, ktorú následne potvrdíte.

Prihláste sa na svoje používateľské konto na stránke www.svkpo.sk. Prostredníctvom jednoduchého alebo rozšíreného vyhľadávacieho poľa nájdete požadovaný titul. Ak zistíte, že je vypožičaný, systém vám ponúkne rezerváciu. Zakliknete políčko REZERVÁCIA a následne ho potvrdíte.

Prihláste sa na svoje používateľské konto na stránke www.svkpo.sk. V ponuke Moje konto, v záložke Vypožičané, zvoľte Výber pre predĺženie Predĺžiť. Ak na žiadaný exemplár nie je predĺženie možné, dokument je nutné vrátiť v požičovni v čase otváracích hodín knižnice alebo v návratovom automate (nepretržite).

Pridať do rešerše slúži na spracovanie rešerše, t. j. vytvorenie zoznamu dokumentov na určitú tému. Táto ponuka neslúži na objednávanie dokumentov.

Samoobslužný návratový automat

Dôvodom môže byť skončenie platnosti členstva, poškodenie preukazu alebo iný technický problém. Odporúčame poznačiť si dátum a čas vašej návštevy a čo najskôr prísť osobne do požičovne počas otváracích hodín a predložiť preukaz zamestnancovi knižnice, ktorý vám s problémom pomôže.

Nie, návratový automat je iba na vrátenie dokumentov. Úhradu akýchkoľvek poplatkov je možné realizovať iba osobne v požičovni v hotovosti alebo bezhotovostne.

Áno, osobne v požičovni prostredníctvom POS terminálu. V blízkej dobe pripravujeme platobnú bránu na webovej stránke, aby bolo možné uhrádzať poplatky bez osobnej návštevy knižnice.

Samoobslužný výpožičný automat (selfcheck)

 

Nie, knižnica túto funkcionalitu na selfchecku neponúka. Pre vrátenie dokumentov využite samoobslužný návratový automat.