Projekty

Príprava a realizácia projektov je jednou z dôležitých činností ŠVK, ktorou sa snažíme realizovať rozvojové aktivity v rôznych oblastiach knižničnej práce. Na to, aby sme projekty mohli dobre pripraviť a následne uskutočniť potrebujeme finančné prostriedky, ktoré sa snažíme získavať z rôznych mimorozpočtových zdrojov.

Na tejto podstránke prinášame informácie o najvýznamnejších projektoch realizovaných v knižnici za posledných 10 rokov.