Katalóg

Pri objednávaní dokumentov postupujte nasledovne:

Pre prihlásenie do online katalógu ŠVK zadajte:

  • do okienka s názvom Užívateľské meno vpíšte prefix 273C a za ním bez medzery číselné vyjadrenie čiarového kódu, ktorý sa nachádza na Vašom knižničnom pase alebo číslo ISIC karty
  • do okienka Heslo vpíšte svoje heslo pre prístup ku Vášmu kontu (v prípade zabudnutia máte možnosť obnoviť si ho cez položku „Zabudli ste heslo?“)
  • potvrdením Odoslať sa otvorí stránka s vaším osobným kontom

Do vyhľadávacieho poľa zadajte vyhľadávaný text a potvrďte Hľadať, prípadne zvoľte Rozšírené vyhľadávanie. Dostupnosť dokumentu je zobrazená v spodnej časti každého záznamu o dokumente. Pre objednanie dokumentu kliknite na názov dokumentu a ak v stĺpci Status je uvedené Dostupné, kliknutím na Žiadanka si vybraný dokument objednáte. Objednaný dokument si môžete vyzdvihnúť v požičovni nasledujúci pracovný deň po 14:00 hodine alebo do 5 pracovných dní.
V žiadnom prípade NERUŠTE žiadanky na dostupné exempláre. Dokumenty so statusom Vypožičané (resp. Rezervované) si môžete zarezervovať kliknutím na Rezervácia. Systém automaticky nastaví rezerváciu na 4 mesiace, tento čas si môžete upraviť podľa vašich požiadaviek a po vrátení dokumentu vám bude zaslané bezplatné e-mailové avízo o tom, že si môžete prísť daný dokument vypožičať.  V prípade, že ste neuviedli svoju e-mailovú adresu, bude vám avízo o dostupnosti zaslané poštou a spoplatnené podľa sadzobníka Slovenskej pošty.
Dokumenty so statusom Prezenčne je možné študovať iba v uvedenej študovni.

Na objednávanie dokumentov nepoužívajte Pridať do rešerše - slúži len na rešeršovanie, nie na objednávanie dokumentov.
V prípade akýchkoľvek nevyrovnaných poplatkov na konte používateľa nie je možné objednávať dokumenty cez online katalóg. To bude to možné až po ich vyrovnaní.
Používateľ si objednáva a predlžuje dokumenty sám v online katalógu knižnice. Vyhľadávanie dokumentov pracovníkom je spoplatnené v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb, ktorý je prílohou Knižničného poriadku.

Upozorňujeme, že žiadanka bude akceptovaná iba registrovaným používateľom knižnice.

Nenašli ste v katalógu žiadaný titul a ide o dokument vydaný len v posledných rokoch a myslíte si, že presne tento dokument by mal byť súčasťou knižničného fondu vedeckej knižnice? Skúste podať návrh na zakúpenie literatúry.