Správy o činnosti a hospodárení

 

Správy o činnosti a hospodárení, resp. výročné správy sú verejne prístupným dokumentom o činnosti knižnice vždy za posledný rok. Vzhľadom na formu hospodárenia (ŠVK je štátna rozpočtová organizácia) je knižnica povinná vypracovať správu o svojej činnosti a o nakladaní s verejnými prostriedkami, ktorú prezentuje na verejnom odpočte.