Správy o činnosti a hospodárení

Správy o činnosti a hospodárení, resp. výročné správy sú verejne prístupným dokumentom o činnosti knižnice vždy za posledný rok. Vzhľadom na formu hospodárenia (ŠVK je štátna rozpočtová organizácia) je knižnica povinná vypracovať správu o svojej činnosti a o nakladaní s verejnými prostriedkami, ktorú prezentuje na verejnom odpočte. 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002