Historické kalendárium

2020

 • 27.-28. februára sa realizuje projekt Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne na pôde slovenského partnera, Štátnej vedeckej knižnice v Prešove: divadelné predstavenie Čirikloro alebo Čo hovorí vtáčik ARAart z Prahy, divadelné predstavenie Chameleon girl Nezávislého divadla Maďarska z Budapešti vo WAVE, centre nezávislej kultúry, a vernisáž výstavy Tisíce tvárí rómskeho divadla - Portréty hercov a ich dramatických postáv od Írska po Bulharsko, od Španielska po Rumunsko v Galérii v Caraffovej väznici
 • 20.-21. februára sa koná vedecká konferencia Jazyk, učebnice a literatúra v dejinách Slovenska (školstvo – knižná kultúra – osobnosti), pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka

2019

 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v decembri uzatvára Kontrakt na rok 2020 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností
 • pripravuje sa projekt Rekonštrukcia a modernizácia ŠVK – interiérové a exteriérové úpravy OKIS na rekonštrukciu 2. nadzemného podlažia oddelenia služieb na Námestí mládeže a zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu knižnice
 • 2.-4. decembra sa realizuje projekt Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne na pôde maďarského partnera a žiadateľa projektu, Nezávislého divadla Maďarska v Budapešti, kde ŠVK predstavuje výstavu obrazov Jozefa Feča Neznáme farby osobností a prezentáciu digitálnych kultúrnych objektov na Stredoeurópskej univerzite a predstavenie Róm z perinky divadla Actor pod vežou z Košíc
 • 30. novembra sa ŠVK, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry stáva laureátom ocenenia ROMA SPIRIT 2019 v kategórii kultúra a na slávnostnom galavečere v Divadle Aréna v Bratislave preberajú ocenenie riaditeľka ŠVK Valéria Závadská a autorka projektu Erika Godlová
 • 20. novembra sa koná konferencia Kultúra Rómov v digitálnom prostredí v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove v jeho priestoroch
 • knižnica obstaráva samoobslužný výpožičný automat, tzv. selfcheck, čím sa realizuje sa 2. časť 4. etapy a zároveň sa završuje celý prioritný projekt Implementácia technológie RFID v knižnici
 • 10.-11. septembra sa koná vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Náboženské pomery a konfesionalita v odraze knižnej kultúru a prameňoch (osobnosti – udalosti – pamiatky)
 • v mesiacoch február – máj sa knižnica zapája do projektu vzdelávania na získanie certifikátu ECDL v štyroch moduloch, ktoré absolvujú 10 zamestnanci

2018

 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v decembri uzatvára Kontrakt na rok 2019 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností
 • knižnica obstaráva samoobslužný návratový automat, čím sa realizuje sa 1. časť 4. etapy prioritného projektu Implementácia technológie RFID v knižnici
 • 26. septembra sa koná vedecká konferencia Dejiny knižnej a duchovnej kultúry Slovenska usporiadaná pri príležitosti 200. výročia zriadenia Gréckokatolíckeho biskupstva (eparchie) v Prešove a 10. výročia zriadenia Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove
 • 20. septembra sa koná vernisáž výstavy Romové – 100 let v Československu 1918-2018 v priestoroch Staromestskej radnice v Prahe, na ktorú v rámci uzatvorenej zmluvy s Múzeom rómskeho národného obrodenia v Prahe knižnica zapožičala svoje artefakty a dokumenty z knižničného fondu
 • 24.-25. apríla sa koná vedecká konferencia Udalosti a osobnosti formovania moderného slovenského národa (knižná kultúra – jazyk – školstvo – osveta) usporiadaná pri príležitosti pripomenutia si udalostí z revolučných rokov 1848/1849, ako aj životných jubileí významných osobností v dejinách Slovenska

2017

 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v decembri uzatvára Kontrakt na rok 2018 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností
 • v septembri sa realizuje prioritný projekt Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra – ich úloha a poslanie v modernej spoločnosti, ktorého obsahom sú aktivity k 65. výročiu zriadenia knižnice (1952-2017):
  • 19. septembra sa v priestoroch Slovenského technického múzea – Národnej kultúrnej pamiatky Solivar, zrekonštruovaného Skladu soli koná slávnostná akadémia, ktorá spája výročie knižnice s výročím sídelného mesta Prešov (770. výročie prvej písomnej zmienky) a s celoeurópskym podujatím Dní európskeho kultúrneho dedičstva
  • ako súčasť slávnostnej akadémie otvára výstava Fragmenty z historického fondu ŠVK Prešov : keď kniha lahodí duši a oku, zameraná na predstavenie historického fondu ŠVK Prešov; výstava portrétov svetových osobností s rómskymi koreňmi Neznáme farby osobností; výstava fotografií rómskych súčasníkov z rôznych oblastí Chlieb a hry
  • 20.-21. septembra sa koná konferencia Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti
 • 13.-14. septembra sa koná vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach (Ivan Macinský a slovensko-ukrajinské vzťahy)

2016

 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v decembri uzatvára Kontrakt na rok 2017 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností
 • 23. novembra sa koná konferencia k dejinám knižnej a duchovnej kultúry Verbum – liber – oratio (Slovo – kniha – modlitba) pri príležitosti 470. výročia úmrtia teológa a reformátora Martina Luthera
 • 13. októbra sa koná vedecká konferencia Osobnosti miest a regiónov v knižnej kultúre a dobových prameňoch venovaná 105. výročiu narodenia knihovníka, bibliografa a bývalého riaditeľa Štátnej vedeckej knižnice Jozefa Repčáka za osobnej účasti jeho synov
 • počas mesiacov jún – september sa realizuje rekonštrukcia interiérových priestorov 1. nadzemného podlažia oddelenia knižnično-informačných služieb, ktorou sa uzavrela 3. etapa prioritného projektu Implementácia technológie RFID v knižnici
 • 20. apríla sa v Krajskom múzeu v Prešove uskutočňuje otvorenie výstavy Neznáme farby osobností, výstavy 13 originálnych portrétov svetoznámych osobností kultúry a spoločenského života s rómskymi koreňmi mladého rómskeho autora Jozefa Feča; súčasťou vernisáže bol moderovaný rozhovor s autorom

2015

 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v závere roka uzatvára Kontrakt na rok 2016 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností
 • 7. novembra sa koná posledná „živá kniha“ s novinárkou Jarmilou Vaňovou a vysokoškolským učiteľom Stanislavom Cinom pri príležitosti Svetového dňa rómskeho jazyka (5. november); hudobným hosťom bola kapela Bohemiens z Bratislavy so svojou primáškou Barborou Botošovou a vlastným hosťom Agátou Sziemaszko z Poľska, ktoré prezentovali multikultúrny koncert s hudbou a piesňami národnostných menšín žijúcich na Slovensku: rómskej, židovskej, maďarskej, poľskej, ruskej, srbskej, rusínskej a bulharskej národnostnej menšiny, ovplyvnené veľmi populárnym world music štýlom
 • 1. októbra sa Rozhodnutím MK SR o zmene zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Prešove č. MK-2811/2015-110/14270 mení zriaďovacia listina v zmysle nového zákona o knižniciach
 • 24. augusta realizuje tretie podujatie v rámci projektu Živé knihy... venované rómskemu -holokaustu. Hosťami boli Ľudovít Petík so spomienkami na svojho otca, ktorý prežil /toto neľahké obdobie, a Mgr. Lucia Segľová, PhD., ktorá prezentovala výsledky svojho výskumu Rómov v stredoslovenskom regióne. Hudobnými hosťami boli skladateľ Miroslav Rác a speváčlka Žaneta Štipáková
 • 22. júna uskutočňuje druhú "živú knihu", kde túto úlohu skvele splnil klavirista, skladateľ a hudobný producent Eugen Vizváry a rola hudobného hosťa pripadla cimbalovej hudbe Ďusi Band z Prešova a speváčkam Žanete Štipákovej a Vanese Sivákovej
 • 24. augusta realizuje tretie podujatie v rámci projektu Živé knihy... venované rómskemu holokaustu. Hosťami boli Ľudovít Petík so spomienkami na svojho otca, ktorý prežil toto neľahké obdobie, a Mgr. Lucia Segľová, PhD., ktorá prezentovala výsledky svojho výskumu Rómov v stredoslovenskom regióne. Hudobnými hosťami boli skladateľ Miroslav Rác a speváčka Žaneta Štipáková
 • 22. júna uskutočňuje druhú "živá kniha", kde túto úlohu skvele splnil klavirista, skladateľ a hudobný producent Eugen Vizváry a rola hudobného hosťa pripadla cimbalovej hudbe Ďusi Band z Prešova a speváčkam Žanete Štipákovej a Vanese Sivákovej
 • 20. apríla realizuje prvé zo štyroch podujatí v rámci prioritného projektu Živé knihy (slovo - obraz - zvuk) s podporou Ministerstva kultúry SR. Prvou "živou knihou" je režisér a producent Jozef Banyák a hudobným hosťom kapela Gipsy Kings Revival
 • 23. - 27. marca realizuje podujatia v rámci celoslovenskej knihovníckej akcie Týždeň slovenských knižníc 2015 (16. ročník): Spolupráca Záchrannej zdravotnej služby s verejnosťou - prednáška Krajského operačného strediska ZZS v Prešove spojená s besedou a ukážkami prvej pomoci; Kultúra jazyka a slova v starých tlačiach (od národného obrodenia po kodifikáciu slovenského jazyka) - výstava spojená s odbornou prednáškou; Rómska kultúra v digitálnej podobe - prezentácia tancov, hudobných vystúpení, divadiel a remesiel; Michal Socha: Andrej a Ján Šilanovci - prezentácia publikácie spojená s autorskou besedou; Mária Ňachajová: Siluety - prezentácia zbierky poézie spojená s autorskou besedou
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v januári uzatvára Kontrakt na rok 2015 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností

2014

 • v mesiacoch september a október prebieha séria podujatí k ukončeniu realizácie aktivít národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, ktoré vrcholia slávnostným ukončením 29. októbra
 • v dňoch 10.-11. septembra sa koná vedecká konferencia Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a začiatkom 20. storočia (východné Slovensko - pamiatky, osobnosti - udalosti) pri príležitosti 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny
 • v dňoch 31. marca - 4. apríla realizuje podujatia v rámci celoslovenskej knihovníckej akcie Týždeň slovenských knižníc 2014: prezentáciu edičnej činnosti ŠVK k výskumu dejín knižnej a duchovnej kultúry za rok 2013 spojenú s prednáškami a autorskou besedou pod názvom Prešovskí vydavatelia a kníhkupci - Révaiovci a Michal Hirjak - osobnosť ukrajinskej a rusínskej etnografie a výstava Taras Hryhorovyč Ševčenko - poet a výtvarník z knižničných fondov ŠVK spojená s odbornou prednáškou Márie Ňachajovej o Ševčenkovej tvorbe
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK v januári uzatvára Kontrakt na rok 2014 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností

2013

 • 17. septembra sa koná vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska (knižná kultúra - pamiatky - osobnosti), venovaná 1150. výročiu príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu;
 • 14. augusta podpisuje Zmluvu o spolupráci s Rehoľou piaristov v Nitre a Súkromnou základnou školou v Sabinove za účelom zachovania a ochrany historických knižných dokumentov (piaristická knižnica), ktoré budú na základe tejto zmluvy uložené v priestoroch knižnice, ktorá tým získava právo na ich elektronické spracovanie a sprístupňovanie
 • 8. marca preberacím konaním stavby ukončuje rekonštrukciu objektu knižnice na Námestí mládeže č. 4 a Kolaudačným rozhodnutím č. B 3488/2013-Čj zo dňa 18. marca získava povolenie na užívanie stavby; následne prijatím nových zamestnancov a postupným vybavením kancelárskym nábytkom a technikou zriaďuje nový organizačný útvar - dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
 • Rozhodnutím č. MK 1159/2013-222/3956 zo dňa 8. marca Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje za historický knižničný fond 1. časť vzácnych historických dokumentov - 14 rukopisov a 217 tlačí zo 16.-19. storočia, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Štátnej vedeckej knižnice v Prešove
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK uzatvára Kontrakt na rok 2013 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností

2012

 • v spolupráci so SNK v Martine 25. októbra organizuje 4. ročník odborného seminára pre katalogizátorov knižníc 4. východoslovenský KatWork
 • 5. októbra podpisuje Zmluvu o dielo č. SVKPO-16/2012 na zhotovenie stavby s víťazným  uchádzačom verejnej súťaže spoločnosťou DAG SLOVAKIA s.r.o. Prešov, ktorou sa začína 5-mesačná rekonštrukcia objektu knižnice na Námestí mládeže č. 4 v Prešove získaného pre účely realizácie národného projektu v celkovej výške 194 000 €
 • 10.-14. septembra si pripomína 60. vyročie svojho zriadenia realizáciou odborných a spoločenských podujatí, napr. výstava fotografií amerických národných parkov Amazing USAslovenského fotografa Filipa Kuliseva, vedecká konferencia Dejiny knižnej kultúry východného Slovenska III, výstava Edičná činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 1952-2012, slávnostná akadémia a divadelné predstavenie, prezentácia a krst publikácie Pamätná kniha mesta Prešova I-III, deň otvorených dverí pre verejnosť
 • ukončuje 3-ročný projekt Najstrašia kronika mesta Prešov - Pamätná kniha mesta Prešova, ktorého výsledkom je 3-zväzkové vydanie faksimile rukopisu najstaršej kroniky mesta z pera prešovského kronikára Bela Kleina-Tesnoskalského, obohatené o historicko-kritický rozbor, poznámky, komentáre a vedecké štúdie mapujúce konkrétne dejinné obdobia Prešova
 • v rámci realizácie projektu Riešenie opráv nehnuteľností ŠVK v Prešove, Hlavná 99 - zadný trakt zabezpečuje kompletnú opravu sociálnych zariadení, výmenu okien, podlahových krytín (bibliografické oddelenie) a protipožiarnych dverí v celkovej výške 25 000 €
 • 23. februára podpisuje s Úradom vlády SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v schválenej výške 1 913 406,46 €
   
 • predkladá 4-ročný projekt Implementácia RFID technológie v knižnici, ktorého cieľom je efektívnejšie poskytovanie výpožičných služieb a súčasne efektívnejšia ochrana knižničného fondu prostredníctvom zavedenia moderných knižničných technológií na báze rádiofrekvenčnej identifikácie dokumentov ako napr. samoobslužný výpožičný pult, samoobslužný návratový automat s triediacou linkou, detekčné brány, inicializačné stanice, inventarizačná jednotka apod.
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK uzatvára Kontrakt na rok 2012 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností/aktivít v rámci projektov Knižničná činnosť, Edičná a vydavateľská činnosť, Vedecko-výskumná činnosť a Správa a prevádzka

2011

 • 9. septembra realizuje prezentáciu a krst personálnej bibliografie Kveta a Jozef Stražanovci, venovanej manželskej hereckej dvojici, dlhoročným členom činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove
 • vzhľadom na havarijný stav realizuje v letnom období rekonštrukciu kotolní v dvoch administratívnych prevádzkach knižnice - na Hlavnej ul. 99 a na Námestí mládeže č. 1 v celkovej výške 99 000 €
 • 26. júna v spolupráci so SNK v Martine organizuje 3. ročník odborného seminára pre katalogizátorov knižníc 3. východoslovenský KatWork
 • predkladá zriaďovateľovi na posúdenie a schválenie návrh verejnej práce "Centrálny knižničný sklad" na vybudovanie jediného skladu na uloženie celého knižničného fondu ako alternatívu za pozastavenie projektových prác pre výstavbu účelovej budovy
 • v marci získava poverenie ministra kultúry SR na prípravu a realizáciu národného projektu OPIS PO 2 s názvom Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry a 4. novembra predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok na odborné hodnotenie a schválenie v celkovej výške 1 924 000,00 €
 • 30. marca organizuje 3. ročník odborného seminára Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska
 • uzatvára projekt Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK, čím sa zavŕšilo elektronické spracovanie katalogizačných lístkov a sprístupnenie záznamov o dokumentoch fondu cez online katalóg a predkladá 3-ročný projekt Retrokonveriza knižničného fondu ŠVK - II. fáza na spracovanie posledných dokumentov v objeme 60 000 zv., ktoré ešte nie sú spracované v online katalógu
 • v zmysle uznesenia vlády SR č. 1380 zo dňa 8. decembra 2002 a v súlade so zriaďovacou listinou ŠVK uzatvára Kontrakt na rok 2011 s Ministerstvom kultúry SR na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničných činností

2010

 • v spolupráci so SNK v Martine organizuje 2. ročník odborného seminára pre katalogizátorov knižníc 2. východoslovenský KatWork
 • 6. októbra podpisuje Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti s TORY Real a.s. Prešov na nehnuteľnosti na Námestí mládeže č. 4 v celkovej výške 406 000 € za účelom realizácie národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
 • v rámci prioritného projektu Riešenie opráv objektov v celkovej výške 100 000 € zabezpečuje kompletnú výmenu podláh a opravu fasády v budove na Námestí mládeže č. 1, sanáciu základov národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ Záborské a výmenu okien a dverí ako aj opravu fasády zadného traktu budovy na Hlavnej ul. 99
 • začína s realizáciou 3-ročného projektu vydania faksimile rukopisu najstaršej kroniky mesta Prešova pod názvom "Pamätná kniha mesta Prešova" ako obraz histórie mesta zachytený perom historika, prekladateľa a publicistu Bela Kleina-Tesnoskalského, originál ktorého sa nachádza v Štátnom archíve Prešov - pobočka Prešov
 • počas Týždňa slovenských knižníc organizuje 2. ročník odborného seminára so zameraním na výskum duchovnej a knižnej kultúry v období stredoveku a novoveku pod názvom Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Prešova
 • je vydané Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 19. februára 2010, na základe ktorého sa pripravuje na realizáciu národných projektov financovaných v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a získava stavebný objekt na ich realizáciu na Námestí mládeže 4 v Prešove

2009

 • v spolupráci so SNK v Martine organizuje 1. ročník odborného seminára pre katalogizátorov 1. východoslovenský KatWork vzhľadom na pozitívny ohlas na konanie nultého ročníka v roku 2008, čím začína tradíciu odborných knihovníckych podujatí v oblasti katalogizácie dokumentov
 • uzatvára dvojročný projekt a vydáva publikáciu Imagines narrantes: knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova
 • realizuje projet Autentifikácie, autorizácie a manažmentu prístupu a zavádza tzv. "knižničný pas" ako preukaz používateľa ŠVK v podobe bezkontaktnej čipovej karty
 • realizuje kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie v budove Hlavná 99 - predný trakt ako opatrenie na odstránenie havarijného stavu
 • zabezpečuje kompletnú výmenu okien a vstupných dverí v budove oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1 a opravu fasády na budove Hlavná 99 - zadný trakt (služobný vstup z Jarkovej ul.)

2008

 • organizuje odborný seminár Duchovné bohatstvo východného Slovenska – knižná kultúra
 • podpisuju zmluvu o medzinárodnej výmene dokumentov s Národnou knižnicou Bieloruska
 • ukončuje národný projekt – podprojekt ŠVK a otvára informačno-vedecké centrum pre podnikateľov
 • predkladá stavebný zámer verejnej práce Výstavba účelovej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na posúdenie štátnou expertízou

2007

 • s podporou Ministerstva kultúry SR organizuje medzinárodnú konferenciu Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku pri príležitosti 55. výročia vzniku knižnice
 • podpisuje zmluvu so Slovenskou národnou knižnicou v Martine o realizácii národného projektu – podprojekt ŠVK a začína s rozsiahlou rekonštrukciou časti zadného traktu budovy na Hlavnej 99
 • začína so sťahovaním starých tlačí (16.- 19. storočie) do zabezpečeného depozitu v budove na Hlavnej ul. 99 - zadný trakt

2006

 • začína s prevádzkou slovanskej študovne
 • vypisuje a realizuje súťaž návrhov na ideové architektonické riešenie novostavby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove
 • začína sa s realizáciou 5-ročného projektu Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK, ktorého obsahom je spracovanie katalogizačných záznamov do knižnično-informačného systému
 • organizuje odborný seminár Historické tlače a periodiká prešovskej proveniencie. Prešovskí tlačiari a vydavatelia 17.-21. storočia

2005

 • podpisuje zmluvy o vzájomnej spolupráci s Univerzitnou knižnicou Užhorodskej štátnej univerzity v Užhorode a so Zakarpatskou oblastnou univerzálnou vedeckou knižnicou v Užhorode
 • na základe zmluvy o spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine implementuje knižnično-informačný systém Virtua a všetky moduly nového systému uvádza do praxe
 • predkladá investičný zámer výstavby novej budovy Štátnej vedeckej knižnice na zaradenie do Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2006-2008, ktorý je vládnym uznesením č. 550 zo dňa 13. júla schválený
 • s podporou Ministerstva kultúry SR rekonštruuje časť priestorov v budove na Hlavnej 99 a zriaďuje slovanskú študovňu, vzdelávacie centrum knižnice a pracovisko konzervovania a reštaurovania dokumentov
 • realizuje kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie v budove Hlavná 99 - zadný trakt ako opatrenie na odstránenie havarijného stavu

2004

 • podpisuje dohodu o vzájomnej spolupráci so Slovanskou knižnicou pri Národnej knižnici ČR v Prahe, s knižnicou Ústavu pro soudobé dějiny v Prahe a s knižnicou Ústavu mezinárodních vztahů v Prahe
 • podpisuje zmluvu o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
 • na základe požiadaviek Útvaru hlavného architekta mesta Prešov realizuje zastavovaciu a overovaciu štúdiu novostavby knižnice na pridelený stavebný pozemok na rozhraní ulíc Vl. Clementisa a Matice slovenskej
 • ako 1 z 11 účastníkov sa zúčastňuje príprav národného projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie, ktorý je predložený Ministerstvu hospodárstva SR so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby

2003

 • realizuje projekt Modernizácia študovní a čitárne oddelenia knižnično-informačných služieb v budove na Námestí mládeže 1 s pripojením celej knižnice na internet prostredníctvom vládnej siete Govnet
 • podpisuje dohodu o vzájomnej spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici a sprístupňuje Kontaktné informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR v knižnici

2002

 • 1. apríl – knižnica prechádza pod priame riadenie Ministerstva kultúry SR, ktoré vydáva novú zriaďovaciu listinu
 • s podporou Ministerstva kultúry SR pri príležitosti 50. výročia vzniku Štátnej vedeckej knižnice otvára študovňu špeciálnych dokumentov v budove na Hlavnej 99

2001

 • knižnica začína spoluprácu s Goetheho inštitútom v Bratislave a zriaďuje Poradenské centrum pre výučbu nemeckého jazyka
 • podpisuje dohodu o vzájomnej spolupráci s Informačnou kanceláriou Rady Európy v Bratislave a sprístupňuje Informačné miesto Rady Európy v knižnici
 • s podporou grantu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Ministerstva kultúry zriaďuje mikrovlnné pripojenie na internet a otvára databázovú študovňu v budove na Hlavnej 99
 • podpisuje dohodu o spolupráci na súbornom katalógu periodík SR s Univerzitnou knižnicou v Bratislave

2000

 • opäť sa mení názov na „Štátna vedecká knižnica“

1998

 • je sprístupnená internetová stránka knižnice a zriadený dial-up prístup na internet s jedným prístupovým miestom pre používateľov

1997

 • 1. január – knižnica prechádza pod riadenie Krajského úradu v Prešove, ktorý vydáva novú zriaďovaciu listinu
 • knižnica plní úlohy metodického centra pre knižnice Prešovského kraja

1996

 • mení sa názov na „Krajská štátna knižnica“
 • knižnica sťahuje oddelenie knižnično-informačných služieb do budovy bývalého Projektového ústavu kultúry na Námestí mládeže 1

1995

 • v rámci reštitučného konania knižnica na základe podpísanej dohody o vydaní vecí vracia fondy cirkevných historických knižníc pôvodným majiteľom – Evanjelickej cirkvi a.v. a Gréckokatolíckej cirkvi a podpisuje dodatok k dohode o prístupe ŠVK k historickému fondu a jeho spracovávaniu
 • vrátenie historického fondu Eparchiálnej knižnice Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na základe podpísanej dohody o vydaní vecí

1994

 • 20. apríl – zriaďovateľ vydáva novú zriaďovaciu listinu

1993

 • pokračuje automatizácia knižničných procesov – automatizácia výpožičného systému

1992

 • pokračuje automatizácia knižničných procesov – elektronické spracovávanie regionálnej, rusínsko-ukrajinskej a pedagogickej bibliografie (článková bibliografia)

1991

 • knižnica získava právo povinného výtlačku českej knižnej produkcie
 • 15. september – zriaďovateľ v nových spoločenských a politických podmienkach vydáva nový štatút, podľa ktorého sa knižnica stáva univerzálnou vedeckou knižnicou so špecializáciou na pedagogiku, psychológiu, literárne vedy, výtvarné umenie, rusínsko-ukrajinskú a regionálnu literatúru
 • spúšťa sa automatizácia niektorých knižničných procesov – elektronické spracovávanie mennej a vecnej katalogizácie

1990 

 • knižnica sa po 37 rokoch sťahuje z budovy Evanjelického kolégia do budovy bývalého Okresného výboru KSČ na Námestí mieru 3
 • získava právo povinného výtlačku slovenskej knižnej produkcie
 • realizuje revíziu historických fondov Kolegiálnej knižnice a začína spracovávať katalóg jej historických knižných fondov

1984

 • knižnica začína plniť nové úlohy v rámci celoslovenskej koordinácie vedného odboru slavistika

1983

 • 1. november – zriaďovateľ vydáva nový štatút knižnice

1982

 • zriaďuje sa samostatná čitáreň oddelenia služieb

1976

 • štyri organizačné útvary knižnice sa sťahujú do rekonštruovaných priestorov na Hlavnej 99

1975

 • je zakúpený historický kaštieľ v obci Záborské za účelom zriadenia depozitu na uloženie knižničného fondu

1974

 • sú zakúpené dve budovy v Mestskej pamiatkovej rezervácii na Hlavnej 99, ktoré sú určené na prevádzku a uloženie knižničného fondu, a knižnica začína s ich rekonštrukciou

1970

 • knižnica prechádza pod priame riadenie Ministerstva kultúry SSR, ktoré vydáva novú zakladaciu listina a nový štatút knižnice
 • začína sa s budovaním katalógu periodík

1967

 • júl – knižnica sa odčleňuje od Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, opäť stáva samostatnou inštitúciou
 • zriaďovateľ vydáva nový štatút Štátnej vedeckej knižnice v Prešove

1961

 • knižnica je poverená správou cirkevných historických knižníc – Kolegiálnej knižnice Evanjelickej cirkvi a.v. v Prešove a Diecéznej (Eparchiálnej) knižnice Gréckokatolíckej cirkvi v Prešove

1960

 • august – uznesením Krajského národného výboru v Košiciach je zrušená Štátna vedecká knižnica a vzniká Štátna vedecká knižnica v Košiciach, pracovisko Prešov

1956

 • knižnica začína s bibliografickou činnosťou
 • zriaďuje sa vysunuté pracovisko Matice slovenskej v Martine pre spracovanie historických dokumentov na území mesta Prešov

1954

 • mení sa názov na „Štátna vedecká knižnica“
 • knižnica sa sťahuje do priestorov historického Evanjelického kolégia na Hlavnej 137

1953

 • 1. január – knižnica sprístupňuje pre verejnosť svoje priestory v historickej budove paláca Klobušických na Hlavnej 22
 • začína sa budovať autorský a systematický katalóg

1952

 • 1. september - vzniká Štátna študijná knižnica v pôsobnosti Krajského národného výboru v Prešove nariadením Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave
 • formujú sa tri odborné oddelenia: oddelenie akvizície, oddelenie katalogizácie a oddelenie pre styk s verejnosťou