Tlačové správy

 • Bezplatný prístup k databáze BEZPEČNOSŤ V PRAXI

  09. 04. 2024 - Prešov, (Tlačová správa) – Štátna vedecká knižnica v Prešove zabezpečila svojim používateľom bezplatný prístup do databázy Bezpečnosť v praxi. čítať ďalej

 • Týždeň slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove: Výstavy, prednášky, čítanie, besedy

  01. 03. 2024 - Prešov, (Tlačová správa) - Štátna vedecká knižnica v Prešove (ŠVK PO) v rámci Týždňa slovenských knižníc 2024 prispeje k pozitívnemu zviditeľňovaniu knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom spektra svojich podujatí. čítať ďalej

 • Duchovná kultúra pod Karpatmi stále inšpiruje

  01. 03. 2024 - Prešov, (Tlačová správa) – Rok 2024 je Rokom kresťanskej kultúry. Pri tejto príležitosti zorganizovala Štátna vedecká knižnica v Prešove vedecké kolokvium s názvom Duchovná kultúra pod Karpatmi v hodnotových interakciách (osobnosti – pramene – dejiny). čítať ďalej

 • Nová kniha približuje ľudovú slovesnosť Rómov

  27. 02. 2024 - Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry predstavuje verejnosti novú publikáciu s názvom Vakeribena. So e baba the o papus vakerde. (Rozprávania. Čo babka a dedko rozprávali.), ktorá čitateľovi približuje ľudovú slovesnosť Rómov v jej aktuálnej podobe. V knihe nájdete 21 rozprávaní, krátkych príbehov v slovenskom a rómskom jazyku, originálne ilustrácie vytvoril rómsky výtvarník Jozef Fečo. čítať ďalej

 • Sacharovova cena – cena za slobodu myslenia

  23. 02. 2024 - Prešov, (Tlačová správa) – Európsky parlament už od roku 1988 udeľuje cenu pomenovanú po ruskom fyzikovi a disidentovi Andrejovi Dmitrijevičovi Sacharovovi. Andrej Sacharov ako tvorca sovietskej vodíkovej bomby sa tak obával hrozieb nukleárneho zbrojenia, že sa následne snažil zvyšovať informovanosť o tom, čo by tieto hrozby mohli znamenať pre ľudstvo. Jeho úsilie bolo korunované podpísaním zmluvy o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami (PTBT) pred viac ako 60 rokmi. čítať ďalej

 • Aj o slovenčine nachádzame citáty

  12. 02. 2024 - Prešov, (Tlačová správa) – Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravila v spolupráci s PhDr. Gabrielou Čiasnohovou pre svojich používateľov i širšiu verejnosť výstavu „Deň spisovnej slovenčiny“. Otvorenie výstavy sa koná 12. 2. 2024 o 14. 30 hod. čítať ďalej

 • Z čoho sa učili naši prastarí rodičia

  31. 01. 2024 - Prešov, (Tlačová správa) – V mesiaci február si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. Pre každého človeka je materinský jazyk najprirodzenejšou súčasťou obklopujúcej ho skutočnosti. S jeho rozvojom veľmi úzko súvisí možnosť vzdelávať sa v ňom. Súčasťou vzdelávacieho procesu sú rozličné druhy učebných kníh. čítať ďalej

 • Používatelia knižnice môžu využívať bezplatný online prístup k odbornej literatúre

  26. 01. 2024 - Prešov, (Tlačová správa) – Štátna vedecká knižnica v Prešove už od 1. decembra 2023 zabezpečila svojim používateľom bezplatný ročný prístup do online databázy elektronických kníh BOOKPORT. Táto online knižnica obsahuje vyše 9 500 titulov kolekcie odbornej a populárno-náučnej literatúry, pričom počet dostupných titulov sa neustále rozrastá. čítať ďalej