Zriaďovacia listina

Úplné znenie zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Prešove vydanej rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Prešove č. MK 557/2002-1 z 1. apríla 2002 (1. 1. 2019)