Otváracie hodiny

POŽIČOVŇA, VŠEOBECNÁ ŠTUDOVŇA - oddelenie knižnično-informačných služieb, Námestie mládeže 1: práve zatvorené

Pondelok 12.00 – 18.00
Utorok 08.00 – 16.00
Streda 08.00 – 18.00
Štvrtok 08.00 – 16.00
Piatok 08.00 – 16.00


INFORMAČNO-VEDECKÉ CENTRUM - oddelenie knižnično-informačných služieb, Hlavná 99: práve zatvorené

Pondelok 08.00 – 12.00
Utorok 08.00 – 12.00
Streda 08.00 – 12.00
Štvrtok 08.00 – 12.00
Piatok 08.00 – 12.00


ŠTUDOVŇA STARÝCH TLAČÍ - oddelenie historických knižničných fondov, Hlavná 99: práve zatvorené

Pondelok 09.00 – 14.00
Utorok 09.00 – 14.00
Streda 12.00 – 16.00
Štvrtok 09.00 – 14.00
Piatok 09.00 – 14.00


ŠTUDOVŇA ROMISTIKY - dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, Námestie mládeže 4: práve zatvorené

Pondelok 08.30 – 11.00    12.00 – 15.30
Utorok 08.30 – 11.00    12.00 – 15.30
Streda 08.30 – 11.00    12.00 – 15.30
Štvrtok 08.30 – 11.00    12.00 – 15.30
Piatok 08.30 – 11.00


ČITÁREŇ - oddelenie akvizície a spracovania fondov, Hlavná 99: práve zatvorené

Pondelok 12.00 – 16.00
Utorok 09.00 – 16.00
Streda 09.00 – 16.00
Štvrtok 09.00 – 16.00
Piatok 09.00 – 16.00