Otváracie hodiny

Oddelenie knižnično-informačných služieb, Námestie mládeže 1 - požičovňa, všeobecná študovňa: práve zatvorené

Pondelok 12.00 – 18.00
Utorok 08.00 – 16.00
Streda 08.00 – 16.00
Štvrtok 08.00 – 16.00
Piatok 08.00 – 16.00


Oddelenie knižnično-informačných služieb, Hlavná 99 - informačno-vedecké centrum: práve zatvorené

Pondelok 08.00 – 12.00
Utorok 08.00 – 12.00
Streda 08.00 – 12.00
Štvrtok 08.00 – 12.00
Piatok 08.00 – 12.00


Oddelenie historických knižničných fondov, Hlavná 99 - študovňa starých tlačí: práve zatvorené

Pondelok 09.00 – 14.00
Utorok 09.00 – 14.00
Streda 12.00 – 16.00
Štvrtok 09.00 – 14.00
Piatok 09.00 – 14.00


Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, Námestie mládeže 4 - študovňa romistiky: práve zatvorené

Pondelok 08.30 – 11.00    12.00 – 15.30
Utorok 08.30 – 11.00    12.00 – 15.30
Streda 08.30 – 11.00    12.00 – 15.30
Štvrtok 08.30 – 11.00    12.00 – 15.30
Piatok 08.30 – 11.00


Oddelenie akvizície a spracovania fondov, Hlavná 99 - čitáreň: práve zatvorené

Pondelok 12.00 – 16.00
Utorok 09.00 – 16.00
Streda 09.00 – 16.00
Štvrtok 09.00 – 16.00
Piatok 09.00 – 16.00