História

 

Už staroveké národy si vážili myšlienky múdrych ľudí a zaznamenávali ich písmom na čokoľvek v snahe zachovať budúcim generáciám významné dedičstvo. A práve knižnice sa stali miestami, ktoré ukrývali múdrosti ľudstva zhromažďované počas mnohých storočí. Nič na tom nezmenil ani internet. Naopak. On sám sa stal akousi obrovskou knižnicou informácií, ktorá plní v podstate to isté poslanie ako tradičné knižnice, len inou formou.

Akú úlohu v 21. storočí teda budú mať tradičné knižnice? Rovnako dôležitú ako v minulosti. Svedčí o tom aj veľkolepé rozhodnutie mocných tohto sveta prinavrátiť ľudstvu najväčšiu starovekú knižnicu v egyptskej Alexandrii. Ľudia v spojení s modernými technickými a technologickými vymoženosťami totiž musia dosiahnuť iba jedno: aby knižnice a internet existovali v symbióze a navzájom sa dopĺňali. Štátna vedecká knižnica v Prešove má rovnaký záujem.

Mgr. Valéria Závadská
riaditeľka

Viac o vízii a histórii nájdete v sekcii