Opendata

Vo verejnej správe sa vytvára a spravuje veľké množstvo informácií a údajov nehmotnej povahy, ktoré vplyvom rozvoja informatizácie spoločnosti dnes existujú najmä vo forme elektronických dát.
Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.

Štátna vedecká knižnica v Prešove vám sprístupňuje Prírastkový zoznam a Zoznam úbytkov, ktorý obsahuje užitočné dáta o dokumentoch evidovaných v knižničnom fonde a o vyradených dokumentoch.
Tieto údaje, sprístupnené verejnosti, môžu byť použité len na informatívne a analytické účely, nie sú použiteľné na právne úkony.

Dataset 1. - Prírastkový zoznam
formát: csv
kódovanie: UTF8
štruktúra:  "Prírastkové čislo";"Signatúra";"Autor";"Názov";"Podnázov";"Miesto vydania";"Vydavateľstvo";"Rok vydania";"ISBN";"ISSN";"Dátum zápisu";"Spôsob nadobudnutia";"Cena dokumentu"
aktualizácia: ročne

Dataset 2. - Zoznam úbytkov
formát: csv
kódovanie: UTF8
štruktúra:  "Prírastkové čislo";"Signatúra";"Názov";"Autor"
aktualizácia: ročne