Objednávka rešerše


Online formulár Objednávka rešerše slúži na objednanie rešerše pre akéhokoľvek návštevníka knižnice bez ohľadu na jeho registráciu ako používateľa ŠVK. Prostredníctvom tohto formulára žiadateľ o rešerš vyšpecifikuje svoje požiadavky a upresní všetky údaje potrebné na čo najefektívnejšie vypracovanie rešerše.

Upozorňujeme, že rešeršné služby sú spoplatňované v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb. V príp. nejasností v online formulári kontaktujte odborných zamestnancov ŠVK na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailových adresách.(povinný údaj iba v prípade požiadavky na zaslanie poštou)

(vypĺňajte s medzimestskou predvoľbou)

(povinný údaj iba v prípade požiadavky na zaslanie e-mailom)

(bližšie obsahové vymedzenie témy pomôže vylúčiť nerelevantné záznamy)(napr.: do roku 1980, 1990-2009, knihy za roky 1999-2009, časopisy za roky 2005-2008 a pod.)
Jazykové vymedzenie informačných prameňov: *
Typy dokumentov: *
Len pre registrovaných používateľov v ŠVK Prešov:
Vyhlásenie:
Do prázdneho políčka opíšte údaje z obrázku:posledná aktualizácia 11.11.2016