prejsť do hlavného obsahu

Liber – verbum – monumentumque V. (Jazyk, školstvo a literatúra v dejinách Slovenska)

Autor/editor: Marcela Domenová
Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 188 s. ISBN 987-80-89614-77-6.

Predajná cena: 12,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Interdisciplinárny zborník zameraný na dejiny a stav školstva (i minoritného), školský život s dôrazom na 18. – 20. storočie, ale aj študentské korporácie – spolky, na problematiku jazyka učebníc, vyučovacieho jazyka (slovenčina, ukrajinčina). Ponúka pohľad na postavenie pedagógov v minulosti, jazykovú situáciu obyvateľstva či stav školstva a vybraných škôl. Priestor sa venuje aj osobnostiam a ich dielu (ako napríklad Matej Bel, Ján Csink, Jozef Ignác Bajza, Martin Kukučín, Pavol Jozef Šafárik, Jozef Mistrík, Želmíra Tarcalová a iní). Obsahuje 16 príspevkov v rubrikách Štúdie a Materiály. Tie dominantne predstavujú referáty, ktoré zazneli na ve­deckej konferencii usporiadanej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka v rezorte kultúry pod názvom Jazyk, učebnice a literatúra v dejinách Slovenska (školstvo – knižná kultúra – osobnosti) v roku 2020 na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.