Dôležitý oznam o zatvorení knižnice v dňoch 21. 12. 2020 – 10. 01. 2021

Oznamujeme používateľom a návštevníkom, že knižnica je zatvorená na základe § 1, ods. Vyhlášky č. 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2020.

Upozornenie!

Používateľ je povinný sledovať si termíny vrátenia dokumentov a predĺžiť si výpožičky cez svoje používateľské konto. Ak predĺženie nebude možné (napr. z dôvodu maximálneho počtu predĺžení, žiadaného dokumentu iným používateľom, skončenia platnosti členstva, resp. v prípade akýchkoľvek nejasností), odporúčame v pracovných dňoch kontaktovať oddelenie knižnično-informačných služieb: okis@svkpo.gov.sk alebo na tel. číslach 0918760591, 051/2454212. 

(Zároveň upozorňujeme, že v období 28. 12. 2020 - 03. 01. 2021 knižnica nebude zasielať oznámenia).

Rešeršné služby, resp. skenovacie služby na požadované články z časopisov budú poskytované iba online spôsobom (prijímanie, odovzdávanie a platby).

Ospravedlňujeme sa za tieto obmedzenia a ďakujem za pochopenie.

Späť na archív noviniek