Zatvorenie knižnice pre verejnosť

V zmysle uznesenia Vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 bude knižnica v dňoch 26.-30. októbra 2020 pre verejnosť zatvorená.

Otvorenie knižnice bude závislé od stavu epidemiologickej situácie na Slovensku a termín otvorenia bude včas oznámený.

Vzhľadom na zákaz vychádzania občanov nebudú môcť používatelia vrátiť vypožičané dokumenty (knižnice nespadajú do výnimiek, ktoré je možné počas zákazu vychádzania navštíviť). Preto odporúčame sledovať svoje konto používateľa a predlžovať výpožičky, u ktorých bude predĺženie možné. Knižnica bude zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce zo zákazu vychádzania pri vrátení vypožičaných dokumentov a nebude žiadať sankčné poplatky za nevrátenie dokumentov, ktorým uplynie lehota vrátenia v dňoch 24.10.-1.11.2020 a nebude možné ich predĺžiť.

Ak budete mať akékoľvek otázky alebo nejasnosti, obracajte sa mailom alebo telefonicky na oddelenie knižnično-informačných služieb okis@svkpo.gov.sk, 051/2454212, 0918760591.

 

Späť na archív noviniek