Opatrenia Ústredného krízového štábu SR počas pandémie ochorenia COVID-19

Vážení používatelia a návštevníci knižnice, od 15.10.2020 dochádza k zníženiu počtu návštevníkov knižnice. Prosíme vás o rešpektovanie týchto zásad:

  • nevstupujte do priestorov knižnice, ak vykazujete známky akútneho respiračného ochorenia (zvýšená telesná teplota, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie),
  • do priestorov knižnice vstupujte len s prekrytím horných dýchacích ciest (povinné po celú dobu pobytu v priestoroch knižnice),
  • po vstupe do priestorov použite dezinfekciu,
  • v interiéri ŠVK dodržujte počet návštevníkov v jednom okamihu:

         čitáreň                                                                      3 osoby

         informačné –vedecké centrum                            2 osoby

         návratový automat                                                1 osoba

         vestibul                                                                    1 osoba

         požičovňa                                                                1 osoba

         katalógy                                                                   1 osoba

         registrácia                                                               1 osoba

         slovanská študovňa a študovňa starých tlačí    3 osoby

         študovňa romistiky                                                1 osoba

         študovňa viazaných periodík                               2 osoby

         všeobecná študovňa                                             4 osoby

  • vo vnútorných priestoroch knižnice môžu čitatelia sedieť len jednotlivo (nevzťahuje sa na členov spoločnej domácnosti),
  • pri použití toaliet v priestoroch knižnice vás žiadame, aby ste dbali na dôslednú hygienu a dezinfekciu rúk.

Prosíme všetkých používateľov a návštevníkov knižnice, aby prijaté obmedzenia rešpektovali a boli trpezliví.

ŠVK v Prešove si vyhradzuje právo neumožniť vstup osobám, ktoré nebudú dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených opatrení.

Za pochopenie ďakujeme.

Späť na archív noviniek