Literárna súťaž Ministerstva obrany SR

Ministerstvo obrany SR, konkrétne rezortný mesačník OBRANA, nás požiadalo o pomoc pri propagácii literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl.

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo XVI. ročník súťaže v tvorivom písaní študentov na tému AKÚ CENU MÁ MIER? Súťažné práce v žánroch poviedka alebo úvaha, napísané v slovenskom jazyku, v rozsahu 1000 - 5000 znakov vrátane medzier, vo formátoch doc, docx, odt. a pdf môžu autori posielať do 22. 11. 2020 na adresu sutaz@mil.sk.
Práce, ktoré postúpia do finále, budú začiatkom decembra zverejnené aj na FB profile ministerstva a verejnosť ich bude môcť ohodnotiť. Výsledky budú zverejnené 8. 12. 2020 a prvé tri budú ocenené aj finančnými prémiami vo výške 500 €, 400 € a 300 €.

Ďalšie podrobnosti a formuláre môžu záujemcovia nájsť aj na webovej stránke súťaže www.mosr.sk/sutaz-2020/.

Literárna súťaž Ministerstva obrany

 

Späť na archív noviniek