Výstava - Slovenská republika rád a jej odraz v literatúre a historickej spisbe

Štátna vedecká knižnica v Prešove Vás pozýva na výstavu usporiadanú pri príležitosti 100. výročia SRR - Szlovák Tanácsköztársaság, dočasného štátneho útvaru (16. 6. – 7. 7. 1919) Slovenská republika rád a jej odraz v literatúre a historickej spisbe  

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Vás pozýva na výstavu
usporiadanú pri príležitosti 100. výročia SRR - Szlovák Tanácsköztársaság, dočasného štátneho útvaru (16. 6. – 7. 7. 1919)

Slovenská republika rád a jej odraz v literatúre a historickej spisbe

 

Späť na archív noviniek