Prístup k novej databáze - BEZPEČNOSŤ V PRAXI

Knižnica sprístupňuje pre svojich používateľov online databázu Bezpečnosť v praxi, ktorá je dostupná v priestoroch čitárne na Hlavnej 99 a v priestoroch všeobecnej študovne na Námestí mládeže 1, Prešov.

Bezpečnosť v praxi je odborný portál, ktorý komplexne rieši všetky oblasti bezpečnostného manažmentu, ktoré sú rozdelené do 6 tém: Kybernetická bezpečnosť, Ochrana osobných údajov, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Ochrana pred požiarmi, Ochrana životného prostredia, Ochrana osôb a majetku.

Obsah je rozdelený na: odborné články, príklady z praxe, interné firemné predpisy, vzory zmlúv, komentáre k zákonom a ďalšie.

V oblasti bezpečnostného manažmentu má používateľ k dispozícii Zbierku zákonov SR, Zbierku zákonov ČR, TOP témy a články v Aktualitách.

Späť na archív noviniek