Slovenčina naša v učebniciach daná - digitálna výstava.

Môžete ju vidieť od 1. do 29. 2. 2024 v čase od 16.00 hod. do 22.00 hod. na Hlavnej 99 vo Window gallery.

Slovenčina naša v učebniciach daná. Digitálna výstava ukážok učebníc a čítaniek slovenčiny z obdobia 1. ČSR z fondu knižnice.

Pozývame Vás na digitálnu výstavu vybraných ukážok z učebníc, čítaniek slovenčiny z obdobia 1. ČSR (1918 – 1938), ktoré sa zachovali v našom knižničnom fonde. Dané dokumenty sa reálne používané v školskej praxi, na viacerých stupňoch a typoch škôl nielen v Prešove. Niektoré sú zaujímavé svojimi obálkami, iné textovými ukážkami či knižnými ilustráciami, ktoré mali prispieť k priblíženiu či zapamätaniu si učiva. Výstavu pripravilo oddelenie historických knižničných fondov.

Slovencina_WG_februar

Môžete ju vidieť od 1. do 29. 2. 2024 v čase od 16.00 hod. do 22.00 hod. na Hlavnej 99 vo Window gallery.

Späť na archív noviniek