Oznam o úprave otváracích hodín a dobe zatvorenia knižnice

počas zimných sviatkov

oddelenie knižnično-informačných služieb – požičovňa, všeobecná študovňa, Nám. mládeže

 22. 12. 2023 (piatok) 8.00 – 14.00 h

 27. – 29. 12. 2023      z a t v o r e n é

 

oddelenie akvizície a spracovania fondov – čitáreň, Hlavná 99

 21. 12. 2023 (štvrtok) 9.00 – 14.00 h

 22. 12. 2023 (piatok)  9.00 – 14.00 h

 27. – 29. 12. 2023        z a t v o r e n é

Knižnica bude opäť otvorená od 2. 1. 2024 v zmysle otváracích hodín.

Upozorňujeme na možnosť vrátenia vypožičaných dokumentov prostredníctvom samoobslužného návratového automatu, nakoľko v čase zatvorenia knižnice nebudeme zasielať oznámenia o blížiacom sa konci výpožičnej lehoty.

Ďakujeme za pochopenie.

Želáme Vám krásne a pokojné vianočné sviatky.

Späť na archív noviniek