Nový knižničný poriadok

Nový Knižničný poriadok ŠVK v Prešove je k dispozícii na našej webovej stránke.

Dňom 1. decembra 2023 vstupuje do platnosti nový Knižničný poriadok ŠVK v Prešove

 

Späť na archív noviniek