Vyhlásenie súťaže

Štátna vedecká knižnica v Prešove vyhlasuje súťaž „Logo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove“. Zmyslom vyhlásenej súťaže je vytvorenie značky knižnice ako inštitúcie poskytujúcej verejnoprospešné služby. Štátna vedecká knižnica v Prešove je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť. Jej ďalšími výraznými úlohami sú dokumentácia kultúrneho dedičstva v podobe historického knižničného fondu či mapovanie a dokumentovanie kultúry národnostných menšín, digitalizácia kultúrneho dedičstva a prístup k elektronickým informačným zdrojom. Súťaž je určená predovšetkým mladým umelcom a tvorcom dizajnu, študentom stredných a vysokých škôl odborov grafika, výtvarné umenie, dizajn a pod., ale zapojiť sa môže ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže. Podmienky pre vytvorenie návrhu loga a zapojenie sa do súťaže: farebnosť: logo predložiť v troch farebných verziách (farebná, stupne šedi, čierno-biela), pričom farebnosť musí reflektovať používané technológie (displej, tlač, výšivka, ofsetová tlač a pod.). Logo musí byť dobre rozlíšiteľné v zhoršených svetelných podmienkach; formáty: grafický návrh loga dodať v nasledovných formátoch jpg, .png, .ai, .eps, .pdf, .svg; favicon: navrhnúť a dodať favicon s rozmermi 16x16,32x32,64x64,180x180; logo manuál: dodať vypracovaný manuál na používanie loga v administratíve knižnice (korešpondencia, tlačivá, vizitky, interné dokumenty a pod.), aj v elektronickom použití (webová stránka, vodoznak v elektronických dokumentoch a pod.), vrátane presnej farebnosti (v CMYK aj RGB), veľkosti a typu písma, možnosti lokalizácie do cudzích jazykov. Súťaž sa riadi štatútom súťaže (príloha tohto vyhlásenia), ktorý upravuje pravidlá súťaže „Logo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove“ o vytvorenie návrhu loga Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, postup pri realizácii súťaže, spôsob prihlasovania účastníkov súťaže, pravidlá vyhodnotenia súťažných návrhov. V Prešove 04.04.2018   Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove  

Štátna vedecká knižnica v Prešove vyhlasuje súťaž „Logo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove“. Zmyslom vyhlásenej súťaže je vytvorenie značky knižnice ako inštitúcie poskytujúcej verejnoprospešné služby.

Štátna vedecká knižnica v Prešove je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť. Jej ďalšími výraznými úlohami sú dokumentácia kultúrneho dedičstva v podobe historického knižničného fondu či mapovanie a dokumentovanie kultúry národnostných menšín, digitalizácia kultúrneho dedičstva a prístup k elektronickým informačným zdrojom.

Súťaž je určená predovšetkým mladým umelcom a tvorcom dizajnu, študentom stredných a vysokých škôl odborov grafika, výtvarné umenie, dizajn a pod., ale zapojiť sa môže ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže.

Podmienky pre vytvorenie návrhu loga a zapojenie sa do súťaže:

  1. farebnosť: logo predložiť v troch farebných verziách (farebná, stupne šedi, čierno-biela), pričom farebnosť musí reflektovať používané technológie (displej, tlač, výšivka, ofsetová tlač a pod.). Logo musí byť dobre rozlíšiteľné v zhoršených svetelných podmienkach;
  2. formáty: grafický návrh loga dodať v nasledovných formátoch jpg, .png, .ai, .eps, .pdf, .svg;
  3. favicon: navrhnúť a dodať favicon s rozmermi 16x16,32x32,64x64,180x180;
  4. logo manuál: dodať vypracovaný manuál na používanie loga v administratíve knižnice (korešpondencia, tlačivá, vizitky, interné dokumenty a pod.), aj v elektronickom použití (webová stránka, vodoznak v elektronických dokumentoch a pod.), vrátane presnej farebnosti (v CMYK aj RGB), veľkosti a typu písma, možnosti lokalizácie do cudzích jazykov.

Súťaž sa riadi štatútom súťaže (príloha tohto vyhlásenia), ktorý upravuje pravidlá súťaže „Logo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove“ o vytvorenie návrhu loga Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, postup pri realizácii súťaže, spôsob prihlasovania účastníkov súťaže, pravidlá vyhodnotenia súťažných návrhov.

V Prešove 04.04.2018
 
Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove
 

Späť na archív noviniek