Cestujeme s A. Fogašom po Kanade

Sme tu opäť s cestovateľskými zápiskami prešovského geografa a fotografa Antona Fogaša. Pozývame Vás 18. októbra 2023 o 16.30h do prednáškovej miestnosti na Námestie mládeže 1.    

Pozývame Vás na posledné tohtoročné podujatie o cestovaní. A. Fogaš nás zavedie do Kanady, konkrétne do provincie Ontário, ktorá priťahuje turistov ako magnet najmä Niagarskými vodopádmi. Okrem nich je tam však veľa iných prírodných zaujímavostí, ktoré možno obdivovať.
Fogas_Kanada

Kanada patrí svojou rozlohou k najväčším krajinám sveta. Má unikátnu prírodu s množstvom národných parkov. Najľudnatejšou a ekonomicky najsilnejšou provinciou je Ontário, kde sa nachádza aj najväčšie mesto štátu, Toronto a turistický magnet, kultové Niagarské vodopády. Pri našom putovaní sa zastavíme okrem vyššie spomínaných lokalít aj pri symbolickom Stanley Cupe a navštívime indiánsky (hurónsky) skanzen a koloniálne mestečko Niagara on the Lake.

Mgr. Anton FOGAŠ, PhD.geograf, cestovateľ a fotograf, rodený Prešovčan, absolvent geografie a kartografie na Univerzite Komenského; po rokoch, kedy pôsobil v špecializovaných organizáciách v oblasti ochrany prírody, v súkromnom sektore, zakotvil na akademickej pôde, najprv v Košiciach na UPJŠ a dnes pôsobí na Prešovskej univerzite v Prešove, prednáša regionálnu geografiu svetových makroregiónov, humánnu geografiu, geografiu kultúr a civilizácií a turizmus. Anton Fogaš navštívil viac ako 50 krajín Ázie, Afriky, Ameriky a Európy, pričom cesty spája so štúdiom reálií navštívených krajín, čo sa odráža aj v jeho empirických poznatkoch.

Tešíme sa na Vás 18. októbra 2023 o 16.30h v priestoroch oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1 v Prešove.
Vstup zdarma.

Späť na archív noviniek