Prihlasovanie na konferenciu AKTUÁLNY STAV RÓMSKYCH ŠTÚDIÍ IV

Ponúkame Vám príležitosť prihlásiť sa do 10. novembra 2023

Konferencia sa uskutoční v priestoroch dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry našej knižnice 6 – 8. decembra 2023. Prihlášky môžete zasielať cez tento link do 10. 11. 2023:

https://docs.google.com/forms/d/1_qUwHx55jEe6rNn7xiZQjG8szNUHV5NnjzgvThuH-cg/viewform?fbclid=IwAR1-3-bpUReqKmr_HvhXPhaIcrFJpVJ1MYrGTAZ4VSk9zzM9Z5yV3mt652w&edit_requested=true

V polupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove a Spoločenskovedným ústavom CSPV SAV Košice pripravujeme štvrtý ročník vedeckej konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV. V minulom ročníku sme otvorili priestor pre vedcov a vedkyne aj mimo hraníc Slovenska. V trende prezentácií výsledkov vedeckého bádania v európskom priestore chceme naďalej pokračovať, a preto Vám ponúkame príležitosť prihlásiť sa na našu konferenciu.

Konferenčným jazykom bude slovenčina/čeština, angličtina a rómčina. Rozšírením jazykových možností prezentácie vedeckých výstupov vedcov a vedkýň rozširujeme možnosti poznania vedecko-výskumných aktivít venovaných rómskym štúdiám.

Plagat_SK_sedy

 

Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami. Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu osobne, bude možnosť zapojiť sa aj online formou.

 

Späť na archív noviniek