Dôležité – od 4. 9. 2023 vstup do knižnice len s inicializovaným preukazom !!!

Vážení používatelia, končí sa dočasná výhoda automatického otvárania dverí pri vstupe do knižnice mimo otváracích hodín.

Dňom 4. 9. 2023 bude možné otvoriť vstupné dvere do knižnice iba s platným a inicializovaným preukazom používateľa (knižničný pas, resp. školou aktualizovaný ISIC alebo ITIC), na ktorý ste zaregistrovaní do knižnice. 

O inicializáciu preukazu je možné ešte požiadať v požičovni do 31. augusta 2023, ak  ste tak doposiaľ neurobili, aby ste mohli využívať samoobslužné zariadenia  !!!

Za pochopenie ďakujeme.

Späť na archív noviniek