Kde? Kedy? S kým? Čo sa vám raz v škole prihodilo?

Pozývame Vás na výstavu učebníc a čítaniek slovenského jazyka z obdobia 1. ČSR, ktoré sa nachádzajú vo fonde ŠVK. Bude sprístupnená v študovni starých tlačí na Hlavnej 99, v termíne od 20. - 24. februára 2023.

Výstava bude doplnená o lektorský výklad a pre záujemcov (skupiny, školy) aj o prednášku - objednať sa môžete na kontakte: sst@svkpo.gov.sk. Vstup voľný!

Plagat_vystava_ucebnice_2023_final_web

Podujatie je realizované v rámci pripomenutia si Medzinárodného dňa materinského jazyka (21. február). Cieľom je prezentovať unikátne učebnice slovenského jazyka a poukázať na ich autorov a obsahovú hodnotu v kontexte dejín československého školstva, dokumentovania pamiatok materinského jazyka, pôvodnej slovenskej tvorby a budovania národnej identity, národného vedomia.

 

 

Späť na archív noviniek