Nedostupnosť samoobslužných zariadení počas doby trvania tohto oznamu

Z technických príčin sú nedostupné samoobslužné zariadenia (knihomat a návratový automat).

Prípadnú reklamáciu si môžete uplatniť na adrese: okis@svkpo.gov.sk. 

Problém trvá počas celej doby zverejnenia tohto oznamu.

Za spôsobené nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme.

Späť na archív noviniek