Oznam o zatvorení študovne starých tlačí

v dňoch 21. - 22. 9. 2022

z dôvodu konania vedeckej konferencie.

Akékoľvek otázky týkajúce sa študovne adresujte na adresu sst@svkpo.gov.sk

Ďakujeme za pochopenie.

Späť na archív noviniek