Inter arma silent Musae

pozývame Vás na výstavu Inter arma silent Musae dostupnú vo Window gallery na Hlavnej 99 v termíne 1.-31.7.2022, v čase od 17.00 do 23.00h

Výstava Inter arma silent Musae poukazuje na latinské príslovie Marca Tullia Ciceróna, ktoré hovorí o tom, že medzi zbraňami (počas vojny, za hluku zbraní) mlčia Múzy. Sprístupňuje ukážky knižnej grafiky – mediryty, litografie alebo ilustrácie uverejnené ako reprodukcie výtvarných diel v starých tlačiach z obdobia 17. až 19. storočia, ktoré však často retrospektívne zachytávajú dejinné udalosti a predstavy o časoch minulých. Výstava ponúka pohľad na vybrané vojny, bitky, (vý)zbroj, osobnosti (hrdinov, vojvodcov, panovníkov i politikov) v našich, ale aj európskych dejinách.

Výstavu pripravilo oddelenie historických knižničných fondov na základe parciálneho výskumu, ktorým chce poukázať na dôležité úlohy výskumu vojenských dejín a ich možného vplyvu na súčasný stav poznania a vnímanie geopolitickej situácie. Jednotlivé staré tlače sa zachovali v historickom fonde ŠVK v Prešove a sú dostupné na prezenčné štúdium v študovni starých tlačí. 

plagát k výstave

Späť na archív noviniek