Znak – písmo – slovo

pozývame Vás na autorskú výstavu Michala Lapčáka dostupnú vo Window gallery v termíne 1.-30.6.2022, v čase od 17.00 do 23.00h

Výstava Znak – písmo – slovo sprístupňuje pohľad na vybrané artefakty a reprodukcie historických artefaktov staroveku zo zbierkovej a autorskej činnosti zberateľa, teológa, filológa a kazateľa Bratskej jednoty baptistov. Ide o ukážky zo starovekého písma a jazyka na artefaktoch spojených s Asýriou, Babylonom, Sumerom, Judeou,  Sinajom, Izraelom a i.

Mgr. Michal Lapčák (1971, Vranov nad Topľou) pôsobí ako kazateľ Bratskej jednoty baptistov v Košiciach. Absolvoval EBF – UK v Bratislave (1990 – 1995). Zaoberá sa starovekom levantskej oblasti, semitskými nápismi orientu, biblickou archeológiou a blízkovýchodnými jazykmi.

Je vlastníkom zbierky rôznych Biblií (cez 250 jd.), judaík, originálnych písomností, vzácnych faksimile a reprodukcií historických artefaktov staroveku. Už 13 rokov organizuje Expozície Biblie pod názvom: „Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe“, na ktorých verejnosti popularizuje tzv. Knihu kníh od jej počiatkov po súčasnosť, s dôrazom na vznik prvých písomností Blízkeho východu, počiatkov písania, rôznosti materiálov, naprieč dejinami Izraela až po vznik kníhtlače.

Znak_pismo_slovo_plagat_web

Späť na archív noviniek