Nová služba pre používateľov ŠVK

Štátna vedecká knižnica v Prešove rozšírila poskytované knižnično-informačné služby o možnosť vrátiť vypožičané dokumenty prostredníctvom samoobslužného návratového automatu. Automat je umiestnený vo vstupnom priestore vestibulu oddelenia knižnično-informačných služieb ŠVK na Námestí mládeže 1. Začiatkom septembra sme spustili jeho skúšobnú prevádzku a z uvedeného dôvodu je automat prístupný zatiaľ iba počas otváracích hodín knižnice. O ostrej prevádzke a najmä jeho sprístupnení mimo otváracích hodín Vás budeme informovať.   Prostredníctvom automatu je možné: vrátiť knižničné dokumenty vypožičané z fondu ŠVK v Prešove, predĺžiť vypožičané dokumenty prostredníctvom svojho používateľského konta, zobraziť stav svojho používateľského konta, vytlačiť na papier alebo zaslať e-mailom potvrdenku o vrátení či predĺžení dokumentov. Prostredníctvom automatu nie je možné: vypožičať knižničné dokumenty, uhradiť vzniknuté poplatky, vrátiť niektoré typy dokumentov (informáciu získate pri výpožičke), vrátiť dokumenty z inej knižnice. Na využitie návratového automatu je nutné mať platný preukaz našej knižnice s aktuálnym členstvom (knižničný pas, ISIC alebo ITIC), t. j. preukaz, na ktorý je používateľ zaregistrovaný do knižnice. Veríme, že túto službu využijete a dáte nám spätnú väzbu. V prípade akýchkoľvek otázok či vzniknutých problémov nás kontaktujte na číslach 051/245 42 12, 0918 760 591 alebo na adrese okis@svkpo.gov.sk.  

Štátna vedecká knižnica v Prešove rozšírila poskytované knižnično-informačné služby o možnosť vrátiť vypožičané dokumenty prostredníctvom samoobslužného návratového automatu. Automat je umiestnený vo vstupnom priestore vestibulu oddelenia knižnično-informačných služieb ŠVK na Námestí mládeže 1.
Začiatkom septembra sme spustili jeho skúšobnú prevádzku a z uvedeného dôvodu je automat prístupný zatiaľ iba počas otváracích hodín knižnice. O ostrej prevádzke a najmä jeho sprístupnení mimo otváracích hodín Vás budeme informovať.
 
Prostredníctvom automatu je možné:
  1. vrátiť knižničné dokumenty vypožičané z fondu ŠVK v Prešove,
  2. predĺžiť vypožičané dokumenty prostredníctvom svojho používateľského konta,
  3. zobraziť stav svojho používateľského konta,
  4. vytlačiť na papier alebo zaslať e-mailom potvrdenku o vrátení či predĺžení dokumentov.
Prostredníctvom automatu nie je možné:
  1. vypožičať knižničné dokumenty,
  2. uhradiť vzniknuté poplatky,
  3. vrátiť niektoré typy dokumentov (informáciu získate pri výpožičke),
  4. vrátiť dokumenty z inej knižnice.
Na využitie návratového automatu je nutné mať platný preukaz našej knižnice s aktuálnym členstvom (knižničný pas, ISIC alebo ITIC), t. j. preukaz, na ktorý je používateľ zaregistrovaný do knižnice.

Veríme, že túto službu využijete a dáte nám spätnú väzbu. V prípade akýchkoľvek otázok či vzniknutých problémov nás kontaktujte na číslach 051/245 42 12, 0918 760 591 alebo na adrese okis@svkpo.gov.sk.

 

Späť na archív noviniek