Oznam o nedostupnosti online katalógu

Vážení používatelia, evidujeme výpadok online katalógu CHAMO na strane SNK v Martine. Porucha nie je zavinená našou knižnicou a na jej odstránení sa pracuje. O obnovení funkčnosti Vás budeme informovať. Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

V prípade akýchkoľvek problémov, otázok alebo nejasností sa obracajte telefonicky na oddelenie knižnično-informačných služieb: 051 2454212, 0918760591, resp. e-mailom: okis@svkpo.gov.sk

(pri e-komunikácii čakajte na našu odpoveď).

Späť na archív noviniek