Aktualizovaný knižničný poriadok

Od januára 2022 začína platiť nový knižničný poriadok.

Vzhľadom na zmeny, ktoré priniesla rekonštrukcia priestorov oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1, ako aj v súvislosti s ponukou nových služieb od 01. 01. 2022 meníme niektoré ustanovenia knižničného poriadku a upravujeme cenník knižnično-informačných služieb.

Plnené znenie knižničného poriadku nájdete  v sekcii dokumenty / knižničný poriadok.

Späť na archív noviniek