Sprístupňujeme návratový automat

Po niekoľkomesačnej prestávke z dôvodu realizácie stavebných prác Vám sprístupňujeme návratový automat na vrátenie vypožičaných dokumentov.

Knižnica zatiaľ ostáva zatvorená (bližšie informácie na adrese https://www.svkpo.sk/novinky/182/kniznica-ostava-zatvorena), ale návratový automat je vám opäť k dispozícii v režime 24/7/365, čiže nonstop.

Vieme, že Vám chýbal a sme radi, že ho môžete znova využívať na to, na čo sme ho primárne zaobstarali - vrátenie dokumentov.

Späť na archív noviniek