Knižnica ostáva zatvorená!

S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že napriek správam avizovaným na sociálnej sieti Facebook, ostáva knižnica naďalej zatvorená.

Uznesenie vlády SR č. 735/2021 z 8. decembra 2021, ani následne vo večerných hodinách vydaná Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 290/2021 z 9.12.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, neumožňuje otvoriť prevádzku knižnici, ani žiadnej inej kultúrnej organizácii ako múzeum či galéria.

Veľmi nás mrzí táto situácia, ale ako štátna inštitúcia sme povinní dodržiavať platnú legislatívu, hoci sme schopní zabezpečiť všetky ustanovenia vyhlášky o dodržiavaní opatrení a dokážeme v tejto epidemiologickej situácii fungovať rovnako dobre ako iné prevádzky, ktorým bola výnimka udelená. V prípade, že sa podmienky pre knižnice zmenia a bude možné ich otvoriť, okamžite zareagujeme, oznámime to na webovej stránke i na sociálnej sieti Facebook.

Zatiaľ pokračujeme s poskytovaním dočasnej služby Výpožičky poštou. Prosíme, v prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov komunikujte s oddelením služieb na tel. číslach 051/2454212, 0918760591, mailom na adrese okis@svkpo.gov.sk. Ďalšie kontakty na knižnicu nájdete tu https://www.svkpo.sk/pracoviska-kniznice.

Veríme, že napriek tomu nám zachováte svoju priazeň a my sa budeme snažiť vychádzať Vám v ústrety aspoň tak ako nám to situácia dovoľuje.

Späť na archív noviniek