Výpožičky poštou!

Pre svojich používateľov ponúkame v čase núdzového stavu novú službu.

Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii, ktorej dôsledkom je obmedzenie pohybu osôb a zatvorenie knižnice, rozhodli sme sa zaviesť novú službu – zasielanie objednaných dokumentov poštou všetkým našim používateľom, ktorí majú platné členstvo, nemajú žiadne podlžnosti voči knižnici a potrebujú dokument k štúdiu, k písaniu záverečných prác atď.

V súvislosti so zavedením tejto novej služby si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu cenníka knižnično-informačných služieb, ktorý je súčasťou Knižničného poriadku ŠVK v Prešove. V zmysle nového bodu 10. Zasielanie dokumentov poštou (služba poskytovaná iba počas núdzového stavu a v čase zatvorenia knižnice) budeme účtovať iba náklady spojené s odosielaním zásielky (poštovné). Nový cenník nadobúda účinnosť jeho zverejnením.

Dokument si objednáte cez online katalóg a e-mailom ešte odošlete požiadavku na zaslanie dokumentu poštou na adresu okis@svkpo.gov.sk. Požiadavky budeme vybavovať počas pracovnej doby a objednaný/rezervovaný dokument, ak je dostupný, vám odošleme poštou na dobierku tak, aby ste ho mali k dispozícii čo najskôr. Dobierku tvoria náklady na poštovné.

Ak uplynie výpožičná lehota dokumentu a situácia s obmedzením pohybu bude trvať naďalej, máte nasledovné možnosti:

  1. predĺžiť si výpožičku v online katalógu,
  2. vrátiť výpožičku poštou – doporučenou zásielkou, pričom poštovné hradí používateľ,
  3. vrátiť výpožičku prostredníctvom návratového automatu, ktorý je prístupný nonstop.

V príp. akýchkoľvek otázok ohľadne novej služby či iných nejasností (neplatné členstvo, podlžnosti na konte voči knižnici, nedoručenie balíka, problém s prihlásením, predĺžením...) kontaktujte oddelenie knižnično-informačných služieb v pracovných dňoch od 08.00 – 16.00 hod. mailom na adrese okis@svkpo.gov.sk alebo na tel. číslach 0918760591, 051/2454212.

Ospravedlňujeme sa za obmedzenia v poskytovaní služieb v tomto neľahkom období a veríme, že oceníte našu snahu o ústretovosť.

Späť na archív noviniek