Pozývame na výstavu

Štátna vedecká knižnica v Prešove Vás pozýva na výstavu usporiadanú pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. sv. vojny, rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku ČSR OD MONARCHIE K REPUBLIKE zlomové udalosti na stránkach dobovej tlače a ich reflexia v knižnej kultúre 5. november 2018 - 28. február 2019  

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Vás pozýva na výstavu
usporiadanú pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. sv. vojny, rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie
a vzniku ČSR

OD MONARCHIE K REPUBLIKE
zlomové udalosti na stránkach dobovej tlače a ich reflexia v knižnej kultúre5. november 2018 - 28. február 2019
 

Späť na archív noviniek