Zatvorenie knižnice pre verejnosť v dňoch 26.11. – 9.12.2021

V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 z 24.11.2021 bude knižnica v dňoch 26.11.2021 – 09.12.2021 pre verejnosť zatvorená.

Knižnica bude poskytovať iba niektoré online služby, ako napr. rešeršné služby, prístup k elektronickým informačným zdrojom a skeny článkov z knižničného fondu pre registrovaných používateľov, tiež prolongovanie a obnovenie výpožičiek  po 5. predĺžení a pod.

Preto odporúčame sledovať svoje konto používateľa a predlžovať výpožičky, u ktorých bude predĺženie možné.

Knižnica bude zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce zo zákazu vychádzania pri vrátení vypožičaných dokumentov a nebude žiadať sankčné poplatky za nevrátenie tých dokumentov, ktorým uplynie lehota vrátenia v dňoch 26.11. - 9.12.2021 a nebude možné ich predĺžiť.

Ak budete mať akékoľvek otázky alebo nejasnosti, obracajte sa mailom alebo telefonicky počas pracovných dní na oddelenie knižnično-informačných služieb okis@svkpo.gov.sk, 051/2454212, 0918760591

Predpokladané otvorenie knižnice bude závislé od stavu epidemiologickej  situácie na Slovensku

Späť na archív noviniek