Slovensko a Šariš na starých mapách – výstava

Štátna vedecká knižnica v Prešove Vás pozýva na výstavu Slovensko a Šariš na starých mapách... Môžete si ju pozrieť od 1.10. do 31.10.2021, v čase od 16.00 do 22.00 h, na Hlavnej 99 vo Window gallery.

Výstava ponúka výberový pohľad na zachytenie nášho územia – regiónu a krajiny v priebehu niekoľkých storočí, a to od konca 18. storočia do 1. polovice 20. storočia ako súčasti Uhorska, Rakúsko-Uhorska, Československa, prípadne z pohľadu stredoeurópskeho tak, ako ho poznali a zaznamenali bádatelia, kartografi, geografi či rytci. Ide o kartografický materiál v podobe máp –  jednotlivín alebo ide o mapy, ktoré sú súčasťou príručných, vreckových, školských či odborných atlasov (aj historických), učebníc či vybraných odborných a slovníkových publikácií, ktoré sa zachovali v historickom, ale aj bežnom knižničnom fonde ŠVK v Prešove. Výstavu pripravilo OHKF v spolupráci s OIT ŠVK v Prešove.

plagát k výstave

Späť na archív noviniek