Vrátenie požičaných dokumentov NONSTOP

Projekt implementácie RFID technológie na oddelení knižnično-informačných služieb Štátnej vedeckej knižnice v Prešove sa pomaly blíži k svojmu finišu. Samoobslužný návratový automat je po skúšobnej prevádzke plne k dispozícii a svoje vypožičané dokumenty môžete vrátiť nielen počas otváracích hodín pre verejnosť, ale 24 hodín denne, aj cez víkendy a sviatky. Čo k tomu potrebujete? Knižničný pas registrovaného používateľa, ktorý vám zabezpečí vstup do priestorov oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1 v Prešove. Stačí ho priložiť k čítačke a posuvné dvere sa otvoria. Následne pokračujete podľa pokynov, ktoré sa nachádzajú pri návratovom automate vľavo. Stále sa snažíme naše služby pre vás skvalitňovať a veríme, že novú možnosť vrátenia požičaných dokumentov využijete vždy, keď to budete potrebovať.

Projekt implementácie RFID technológie na oddelení knižnično-informačných služieb Štátnej vedeckej knižnice v Prešove sa pomaly blíži k svojmu finišu. Samoobslužný návratový automat je po skúšobnej prevádzke plne k dispozícii a svoje vypožičané dokumenty môžete vrátiť nielen počas otváracích hodín pre verejnosť, ale 24 hodín denne, aj cez víkendy a sviatky.

Čo k tomu potrebujete?

Knižničný pas registrovaného používateľa, ktorý vám zabezpečí vstup do priestorov oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1 v Prešove. Stačí ho priložiť k čítačke a posuvné dvere sa otvoria. Následne pokračujete podľa pokynov, ktoré sa nachádzajú pri návratovom automate vľavo.

Stále sa snažíme naše služby pre vás skvalitňovať a veríme, že novú možnosť vrátenia požičaných dokumentov využijete vždy, keď to budete potrebovať.

Späť na archív noviniek