Oznam o zatvorení

slovanskej študovne a študovne starých tlačí na Hlavnej 99 dňa 29.9.2021

z dôvodu konania vedeckej konferencie.

Akékoľvek otázky týkajúce sa študovní adresujte na: slovanka@svkpo.gov.sk alebo sst@svkpo.gov.sk

Ďakujeme za pochopenie.

Späť na archív noviniek