Reflexie mesta

Pozývame Vás na výstavu fotografií Marcela Mravca - Reflexie mesta. Môžete si ju pozrieť od 1. 9. do 30. 9. 2021, v čase od 17.00 h do 22.00 h, na Hlavnej 99 vo Window gallery.

Marcel Mravec (1982) sa fotografii venuje od roku 2013, kedy ho ako nadšenca vizuálneho umenia oslovila predovšetkým reportážna a street fotografia. Vo svojich začiatkoch čerpal inšpiráciu najmä v slovenskej tvorbe autorov Karola Kállaya a Jozefa Orta. Zaujala ho ich práca so svetlom a kompozíciou, ktorú sa snažil pretaviť do svojich prvých fotografických sérií. Ako laika ho posúvali vpred predovšetkým fotografické súťaže Život v meste, Fotoreportér FOTO SLOVAKIA ako aj viaceré workshopy. Postupom času nachádzal vlastný štýl, náhľad na svet a v súčasnosti mu ide najmä o zachytenie daného momentu či emócie, ktorú nesie. Fotografii sa venuje aj v rámci svojho povolania na pôde Prešovskej univerzity v Prešove a Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

plagát k výstave

Späť na archív noviniek