Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi

Pozývame Vás na výstavu fotografií. Poetickejší názov sa spája so žalmom 84, ktorý odráža túžbu človeka po Božom chráme ako mieste stíšenia sa, stretnutia s Bohom a po jeho osobnej prítomnosti v Božom príbytku. Môžete si ju pozrieť od 1. do 30. 6. 2021, v čase od 17.00 h do 22.00 h, na Hlavnej 99 vo Window gallery.

Výstava zachytáva vybrané kostoly a chrámy rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej konfesie, ktoré sa nachádzajú v okrese Sabinov.

Fotografie vznikli  počas terénneho výskumu OHKF a dokumentovania drobných sakrálnych pamiatok – stavieb na danom území v lete 2020. Tieto sakrálne stavby sú nielen vo viacerých prípadoch zaujímavými nehnuteľnými pamiatkami, ale aj trvalou pripomienkou vzťahu Boha a veriacich na východnom Slovensku.

Tešíme sa na Vás

Uvod_Hla Bozi stanok je medzi ludmi_web  

Späť na archív noviniek