Dávame do pozornosti vyhlášku ÚVZ SR č. 207/2021

ktorá nariaďuje nové opatrenia k obmedzeniam prevádzok a vyhlášku ÚVZ SR č. 206/2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

pozri: Vyhláška ÚVZ SR č. 207_2021 

pozri: Vyhláška ÚVZ SR č. 206_2021

V platnosti je aj:   UV SR č. 260_2021 k návrhu na skončenie núdzového stavu; UV SR č. 254_2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19; Vyhláška ÚVZ SR č. 208_2021 týkajúca sa opatrení k obmedzeniu hromadných podujatí.

Zároveň Vás žiadame, aby ste pri vstupe do našich priestorov naďalej dodržiavali všetky nariadené protiepidemické opatrenia a sledovali platné opatrenia pre okres Prešov podľa aktuálneho COVID AUTOMAT-u,

pozri: https://automat.gov.sk/presov.

 

 

Späť na archív noviniek